Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Sławomira WiakaPrezydent RP Andrzej Duda nadał rektorowi Politechniki Łódzkiej prof. Sławomirowi Wiakowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie jest prestiżową formą wyróżnienia osiągnięć Profesora, z których wiele wykracza poza granice klasycznej działalności badawczej, przyczyniając się nie tylko do rozwoju nauki i polskiej gospodarki, ale także europejskiego szkolnictwa wyższego.

 

prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ, , fot.archiwum PŁ

 

To wysokie odznaczenie państwowe honoruje wybitne zasługi, jakie prof. Sławomir Wiak doktor honoris causa francuskiego Universite d’Artois i Uniwersytetu Jarosława Mądrego w Rosji, odnosi w pracy naukowo badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. Profesor jest specjalistą w zakresie systemów mechatronicznych, technologii informatycznych, sztucznej inteligencji, systemów eksperckich i bazodanowych oraz systemów e-learningowe. Zainicjował powstanie sieci badawczej 5G w kampusie Politechniki Łódzkiej.

 

Prof. Sławomir Wiak, pełniąc liczne funkcje administracyjne i organizacyjne, uczestniczył w opracowywaniu interdyscyplinarnych programów rozwojowych, analiz i studiów strategicznych na poziomie regionu, kraju i na arenie międzynarodowej. Prowadził działania eksperckie m.in.: w EUA (European Universities Association) ds. Europejskiego Ekosystemu Innowacji (Expert Group on European Innovation Ecosystem) oraz doradcze w Sieci Instytutów Badawczych Łukasiewicz. Był także członkiem w Komitecie Foresight Polska 2020, Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w Ministerstwie Rozwoju, czy też w Zespole DUN w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wśród dotychczas posiadanych odznaczeń i nagród prof. S.Wiaka należy wymienić: Nagrody Indywidualną i Zespołową Sekretarza Polskiej Akademii Nauk, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny medal Aleksandra Volty nadany przez Uniwersytet w Pawii z okazji 200-lecia wynalazku Volty, Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Medal Pro Patria, Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.


Data dodania:2020-07-20
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ, , fot.archiwum PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE