Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kontakt - Dział Projektów PŁDział Projektów Politechniki Łódzkiej

 

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, budynek A33, II piętro
(budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów obok Centrum Multimedialnego)

tel. 042 631 20  82, 631 28 71, 631 21  07 

fax 042 636 60 77

rnp@adm.p.lodz.pl

 

Zespół Działu Projektów:

Starszy specjalista kierujący Działem Projektów - Hubert Gęsiarz: hubert.gesiarz@p.lodz.pl, tel. 42 631 20 82

 

Program Horyzont 2020 i inne zagraniczne źródła finansowania:

Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz: agnieszka.michalowska-dutkiewicz@p.lodz.pl, tel. 42 631 28 71

Małgorzata Snarska-Świderska: malgorzata.snarska-swiderska@p.lodz.pl , tel. 42 631 28 71

Filip Zdziennicki: filip.zdziennicki@p.lodz.pl , tel. 42 631 28 71

 

Fundusze Europejskie:

Aleksandra Ebenryter: aleksandra.ebenryter@p.lodz.pl , tel. 42 631 21 07

Marta Wankiewicz-Głowacka: marta.wankiewicz-glowacka@p.lodz.pl, tel. 42 631 21 07

Agnieszka Stożek: agnieszka.stozek@p.lodz.pl , tel. 42 631 21 07

Maja Wolnik, maja.wolnik@p.lodz.pl, tel. 42 631 21 07

Agata Kaczorowska, agata.kaczorowska@p.lodz.pl, tel. 42 631 20 82


Zagadnienia prawne:

Małgorzata Żurawik-Szychowska: malgorzata.szychowska@msradcy.pl, tel. 42 631 21 07


 


Data dodania:2013-05-13
Data aktualizacji2017-11-06

Wprowadzone przez:
Karolina Zwierzchowska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE