75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Konkurs „Współpraca z wyższymi uczelniami”Prezydent Miasta Łodzi ogłosił konkurs ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie wspierania rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Już po raz drugi w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na ostatni etap badań, który miałby zakończyć się złożeniem wniosku patentowego (par. 1 pkt 3 oraz par. 11 ust. 2 pkt 2). Projekt powinien być realizowany we współpracy uczelni z przedstawicielem sektora biznesowego.

W załączeniu znajduje się stosowne zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi wraz z regulaminem.
Wnioski w 1 egzemplarzu w wersji papierowej (z wymaganymi podpisami) oraz w 1 egzemplarzu w edytowalnej wersji elektronicznej (bez podpisów) składać można do dnia 24 lutego  włącznie (możliwa refundacja),
ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 21 marca
szczegółowe informacje oraz wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości m.in. na portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi (zakładka „Miasto - Edukacja”-> podzakładka „Szkoły wyższe w Łodzi”: http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/uczelnie/) W załączeniu znajduje się edytowalny formularz wniosku.


Data dodania:2014-01-21
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE