Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Konkurs o nagrody JM Rektora PŁRektor PŁ, prof. Sławomir Wiak, ogłasza cztery konkursy, których celem jest aktywizacja działalności badawczej i publikacyjnej w aktualnych obszarach naukowych oraz promowanie wybitnych osiągnięć kadry uczelni za 2016 rok.

 

 

Zapraszamy naukowców do zgłaszania prac do 31 marca 2017 roku do Działu Nauki Politechniki Łódzkiej w następujących kategoriach:

  • za najwyższą liczbę cytowań - nagroda 25 000 zł,
  • dla autora najlepszych publikacji naukowych - nagroda 25 000 zł,
  • dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej - nagroda 10 000 zł,
  • za najbardziej wartościową komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych - nagroda 40 000 zł.

Szczegóły dot. konkursów oraz regulamin znajdują się na stronie PŁ. 

 

 

Po raz pierwszy Konkurs JM Rektora został ogłoszony w 2009 roku. Przez 7 lat przyznawana była nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie. W tym roku ta kategoria otrzymała nową formę i nazwę - za najbardziej wartościową komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych. Jej celem jest promowanie działań na rzecz rynkowego wykorzystania wyników badań prowadzonych na uczelni. Konkurs o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej ma zachęcać studentów do podjęcia pracy naukowej oraz wspierać rozwój młodej kadry.


Data dodania:2017-03-01
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
I Dom Studenta PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE