75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Konkurs JM Rektora PŁ: „Smart Campus - krok w kierunku inteligentnego kampusu”Rektor Politechniki Łódzkiej przeznaczył 45 tys. złotych na dofinansowanie innowacyjnych projektów studentów w Konkursie na inteligentny kampus.

 

Celem Konkursu jest dofinansowanie najlepszych indywidualnych lub grupowych studenckich projektów badawczych i aplikacyjnych z obszaru poprawy funkcjonowania, użyteczności, komfortu i bezpieczeństwa kampusu Politechniki Łódzkiej poprzez zastosowanie inteligentnych technologii.     


Do Konkursu mogą przystąpić indywidualnie lub zespołowo studenci studiów I i II stopnia Politechniki Łódzkiej. Zgłoszenia konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 15 lutego do godz. 12:00 w Dziale Spraw Studenckich PŁ (ul. Skorupki 10/12, budynek  B3, pok. 103).


Data dodania:2019-01-23
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Kampus PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE