Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Konkurs fotograficzny PhotoChallenge 2017Do 30 listopada studenci z całego świata mogą zgłaszać swoje fotografie do konkursu PhotoChallenge 2017. Tematem tegorocznej edycji jest girl power.

 

 

Celem konkursu PhotoChallenge 2017 jest: 

promowanie w środowisku akademickim, refleksji i debaty na temat problemów związanych z nierównością płci; stymulowanie kreatywności i tworzenia pomysłów, na rozwiązanie problemów napotykanych przez kobiety w społeczeństwie; wykorzystanie fotografii jako bodziec do omówienia problemów nierówności płci.

- podają organizatorzy.

 

Autor najlepszej pracy otrzyma 2 700 euro, taka sama kwota zasili również wybraną przez niego organizację pozarządową. Jury wybierając laureata, kierować się będzie kryteriami takimi jak kreatywność, oryginalność oraz realizacja tematu.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej.


Data dodania:2017-09-12
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE