Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Konkurs 7/1.1.1./2020 – Szybka ścieżka AgrotechNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 7/1.1.1./2020 – Szybka ścieżka Agrotech, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest realizacja prac B+R poprzez badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w okresie 10 września - 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00)

 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje rozwój nowych technologii w sektorze rolnym.

Konkurs skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorstw,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).

 

Liderem w konkursie jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Budżet konkursu: Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w naborze wynoszą 100 000 000 PLN.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:

  • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro,
  • pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.

 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej.


Data dodania:2020-09-18
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia
Logo NCBR

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE