75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Komitet HonorowyCzłonkowie Komitetu Honorowego Jubileuszu 70-lecia Politechniki Łódzkiej 

 prof. Jerzy Buzek   prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Lena Kolarska-Bobińska

 

  prof. Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Andrzej Biernat

 

  Andrzej Biernat
Minister Sportu i Turystyki w latach 2013-2015

Jolanta Chełmińska

 

  Jolanta Chełmińska
Wojewoda Łódzki

Witold Stępień

 

  Witold Stępień
Marszałek Województwa Łódzkiego

Hanna Zdanowska

 

  Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

prof. Wiesław Banyś

 

  prof. Wiesław Banyś
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

prof. Tadeusz Więckowski

 

  prof. Tadeusz Więckowski
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
JM Rektor Politechniki Wrocławskiej

gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk

 

  gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk
JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

prof. Jan Szmidt

 

  prof. Jan Szmidt
JM Rektor Politechniki Warszawskiej

 

 

 

prof. Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii Nauk

 

prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski

 

  prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

prof. Maciej Żylicz

 

  prof. Maciej Żylicz
Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

prof.  Andrzej Jajszczyk

 

  prof. Andrzej Jajszczyk
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2015

prof. Jacek Moll

 

  prof. Jacek Moll
Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
Ks. Jan Cieślar   Ks. Jan Cieślar
Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 Abp. Marek Jędraszewski   Abp. Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki
   

Symcha Keller
Naczelny Rabin Łodzi
Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi

 Najprzewielebniejszy Szymon

 

  Najprzewielebniejszy Szymon
Arcybiskup Diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Jacek Kaczorowski

  Jacek Kaczorowski
Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A.

 Stanley Prusinski

 

  Stanley Prusinski
Dyrektor Boeing Defense, Space & Security na Europę Środkową i Wschodnią

 Witold Krawczyk

 

  Witold Krawczyk
Prezes Grupy Toya Sp. z o.o.

Krzysztof Pietraszkiewicz

 

  Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

Wiesław Piłat

 

  Wiesław Piłat
Dyrektor Generalny Polmos Żyrardów Sp. z o.o.
Jacek Szwajcowski   Jacek Szwajcowski
Prezes Zarządu Pelion S. A.
    Artur Partyka
Lekkoatleta
     
     
     

 


Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

Data dodania:2014-07-31
Data aktualizacji2015-10-09

Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,