Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kolejny ważny polsko-niemiecki projekt na PŁPod koniec 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało umowę z polsko - niemieckim konsorcjum, którego liderem po stronie polskiej jest Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. Umowa dotyczy realizacji projektu  „Innowacyjne urządzenia do zintensyfikowanego usuwania CO2 z gazów odlotowych” o akronimie INVITES (Innovative equipment for intensified recovery of CO2 from flue gases).

 

 

Konsorcjum, w skład którego wchodzą również polska firma Omnikon oraz niemiecka - ENVIMAC Engineering, będzie pracować nad nowoczesnymi technologiami do sprawniejszego i efektywniejszego wychwytywania CO2 z gazów odlotowych, spalin i zanieczyszczeń w instalacjach przemysłowych.

 

 


W uzasadnieniu wniosku projektowego autorzy napisali: „W Polsce 95% energii pochodzi ze spalania węgla, zaś Polska i Niemcy emitują wspólnie ok. 25% dwutlenku węgla, wytwarzanego w Europie na potrzeby energetyki. Zanim alternatywne metody wytwarzania energii zostaną wystarczająco rozwinięte, niezbędne jest udoskonalanie istniejących technologii usuwania dwutlenku węgla z gazów odlotowych".

 

 


W ramach projektu INVITES powstaną innowacyjne rozwiązania  do oczyszczania gazów z CO2 o niższych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych niż istniejące technologie. Zastosowanie nowych urządzeń w kombinacji z biochemicznymi lub chemicznymi aktywatorami absorpcji obniży negatywny wpływ wychwytu CO2 na sprawność generacji energii. Opracowane zostaną metody projektowania obu urządzeń dla elektrowni, cementowni i przemysłu chemicznego w oparciu o metody komputerowe oraz Life Cycle Analysis - informuje prof. Andrzej Górak, kierownik projektu i ambasador współpracy polsko-niemieckiej, współpracujący z WIPOŚ oraz z TU Dortmund - Uniwersytetem Technicznym w Dortmundzie.

 

 

Projekt jest współfinansowany przez NCBiR w ramach II konkursu polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju „STAIR”, prowadzonego wspólnie z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań (BMBF). Jest to już drugi, w ostatnim czasie, projekt realizowany przez WIPOŚ przy współpracy z naukowcami z Niemiec.


Data dodania:2017-01-03
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Studentka PŁ w laboratorium na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Śodowiska PŁ. Fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE