Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Kolejny konkurs „Łódzkie Eureka”Do 8 marca można zgłaszać kandydatów do wyróżnienia „Łódzkie Eureka” za 2016 rok. Honorową statuetkę przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne.

 

 

Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów) działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Statuetki „Łódzkie Eureka” zostaną wręczone na uroczystości inauguracji XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, 3 kwietnia 2017 r.  Kandydatów do wyróżnienia zgłaszać mogą: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów lub grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych.


Regulamin konkursu i formularz wniosku są dostępne na stronie urzędu miasta (link).


Data dodania:2017-02-21
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Statuetka "Łódzkie Eureka"

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE