Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kolejne trzy wydziały PŁ z kategorią ATrzy Wydziały Politechniki Łódzkiej: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Budownictwa, Architekury i Inżynierii Środowiska oraz Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, w wyniku odwołania się od oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskały kategorię A.

 

Po propozycji przyznania jednostkom kategorii naukowej B, w styczniu 2018, Wydziały zwróciły się do MNISW o ponowne rozpatrzenie wniosków.

 

Komitet Ewalucji Jednostek Naukowych (KEJN), złożony z ekspertów wlaściwych dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich dokonał ponownej oceny, na podstawie przekazanych przez Wydziały ankiet. Zespoły oceniające osiągnięcia naukowe pracowników Wydziałów doceniły m.in. dynamiczny rozwój jednostek, liczne aplikacje przemysłowe i ich potencjał twórczy.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie wyników ponownej oceny zespołów, zaopiniowanych przez KEJN, uchylił poprzednią decyzję i przyznał wszystkim trzem Wydziałom kategorię A. Obecnie 8 wydziałów, sposód 9 na PŁ posiada tę kategorię.


Data dodania:2018-06-27
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE