75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Kolejne dwa kierunki na PŁ z certyfikatamiDwa kierunki prowadzone na Politechnice Łódzkiej: budownictwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymały, w uznaniu wysokiej jakości kształcenia, certyfikaty Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

 

Certyfikat KAUT dla kierunku budownictwo na PŁ . Od lewej prof. Macugow i prof. M.Lefik - dziekan wydziału BAIŚ, foto. Maciej Dankowski

 

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas posiedzenia plenarnego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), 28 czerwca, w Politechnice Łódzkiej.

 

Oba kierunki otrzymały akredytację KAUT na pięć lat, tj. od roku akademickiego 2018/2019 do roku 2022/2023. Kierunek budownictwo prowadzony na Wydziale Budownictwa, Architekury i Inżynierii Środowiska otrzymał certyfikat dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, a zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale ZIP dla studiów I stopnia.

 

Certyfikat KAUT dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - od lewej prof. Macugow i prof. Z.Wiśniewski - dziekan wydziału ZIP, foto. Maciej Dankowski


ENAEE to organizacja europejska zajmująca się kształceniem inżynierów. Jednym z jej działań jest nadawanie programom kształcenia europejskiego certyfikatu, potwierdzającego wysoki poziom kształcenia oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami procesu bolońskiego.

 

W czasie posiedzenia plenarnego w PŁ, KAUT przeanalizowała kolejne wnioski złożone przez uczelnie. Z Politechniki Łódzkiej akredytację otrzymało następne pięć kierunków: informatyka oraz fizyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, automatyka i robotyka oraz inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym i architektura na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Wręczenie certyfikatów odbędzie się uroczyście w późniejszym terminie. Więcej na ten temat na stronie  "Życia Uczelni".


Data dodania:2019-06-28
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE