75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kierownik Dziekanatu na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony ŚrodowiskaWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska zatrudni na stanowisku kierownika dziekanatu.

 

INSTYTUCJA: Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: kierownik dziekanatu

DYSCYPLINA NAUKOWA:

DATA OGŁOSZENIA: 29.11.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.12.2019

LINK DO STRONY: http://wipos.p.lodz.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: sprawy administracyjne, nadzór organizacyjno-techniczny, finanse

 

OPIS stanowiska:

 • Kierowanie administracją Wydziału, służbami inżynieryjno-technicznymi oraz pracownikami gospodarczymi,
 • Sprawowanie nadzoru nad stanem organizacyjno-technicznym Wydziału, w tym nadzorowanie gospodarki materiałowo-magazynowej,
 • Ustalanie obiegu dokumentacji na Wydziale, zasad jej sporządzania oraz optymalizacja procedur,
 • Realizowanie z upoważnienia Dziekana polityki kadrowej oraz nadzorowanie dokumentacji spraw osobowych,
 • Sporządzanie planu finansowo-rzeczowego Wydziału,
 • Nadzorowanie i kontrola wydatkowania środków finansowych Wydziału, w tym w ramach projektów badawczych i zleceń zewnętrznych.
 • Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych na prace remontowo-budowlane, dostawy i usługi.
 • Prowadzenie spraw techniczno-administracyjnych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu studiów i innej działalności dydaktycznej, kształcenia kadry i wykonywania prac naukowych, w szczególności nadzorowanie prac zaopatrzeniowych Wydziału w aparaturę, sprzęt i materiały do badań naukowych i zajęć dydaktycznych,
 • Nadzór nad przebiegiem prac remontowych i budowlanych prowadzonych w budynkach Wydziału, współpraca z administratorem technicznym budynków Wydziału,
 • Współpraca ze służbami PŁ w zakresie spraw technicznych,
 • Realizacja innych zadań powierzonych przez dziekana.

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość zagadnień finansowych i księgowości państwowych jednostek organizacyjnych, w szczególności w obszarze szkolnictwa wyższego
 • Znajomość prawa zamówień publicznych, organizacji przetargów i przepisów w tym zakresie
 • Znajomość prawa pracy
 • Sumienność, dokładność i pracowitość
 • Umiejętność wieloaspektowej analizy problemu i inicjatywy w proponowaniu rozwiązań

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami
 • Silna motywacja do wykonywania zadań
 • Chęć rozwoju i uczenia się
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty: 

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik nr 1;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - Załącznik nr 2;
 • Zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - Załącznik nr 3.

 

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć na adres:

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 213, budynek B4, Sekretariat

90-924 Łódź

 

w terminie do 28.12.2019 r.

lub przesłać na adres e-mail: deanenvir@adm.p.lodz.pl

 

Procedura rekrutacyjna:

Procedura rekrutacyjna ma dwustopniową formułę i będzie składać się z następujących etapów:

Etap 1 - ocena pisemnego zgłoszenia.

Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Złożonych ofert Uczelnia nie zwraca.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Planowany termin zatrudnienia: luty-marzec 2020 r.

 Oferujemy:

 • stabilne i atrakcyjne warunki pracy - umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu z atrakcyjnym wynagrodzeniem;
 • korzystne warunki socjalne.
 • możliwość rozwoju, udział w szkoleniach
 • premie motywacyjne.                

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2019-11-29
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE