75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Konstytucja dla nauki w PŁ

Zmiany w Politechnice ŁódzkiejRektor PŁ, prof. Sławomir Wiak, powołał kierowników dyscyplin naukowych na Politechnice Łódzkiej. Pismo w tej sprawie znajduje się w załączeniu.

 

Nowa struktura jest podyktowana ambitnym celem uzyskania kategorii naukowych A i A+ we wszystkich dyscyplinach, które możemy prowadzić na Politechnice Łódzkiej. Naszym celem strategicznym jest znalezienie się w grupie uczelni badawczych.

 

Na stronie interentowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikowane są na bieżąco informacje nt. wdrażania reformy. Konstytucja dla Nauki – nowa wersja broszury informacyjnej dostępna jest tutaj.

 

 


Data dodania:2018-10-15
Data aktualizacji2019-10-07

Wprowadzone przez:
Filip Podgórski
Zdjęcia
prof. dr hab. Marek Balcerzak - kierownik dyscypliny matematyka w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych-PŁdr hab. inż. Sławomir Hausman - kierownik dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych-PŁdr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ - kierownik dyscypliny inżynieria materiałowa w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych-PŁdr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. PŁ - kierownik dyscypliny inżynieria chemiczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych-płprof. dr hab. Maria Koziołkiewcz - kierownik dyscypliny technologia żywności i żywienia w dziedzinie nauk rolniczych-PŁprof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak - kierownik dyscypliny inżynieria mechaniczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych-PŁprof. dr hab. inż. Marek Lefik - kierownik dyscypliny inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych-PŁprof. dr hab. Marek Pabich - kierownik dyscypliny architektura i urbanistyka w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych-PŁprof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska - kierownik dyscypliny nauki chemiczne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych-PŁdr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ - kierownik dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w dziedzinie nauk społecznych-PŁ
Pliki do pobrania