75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Konstytucja dla nauki w PŁ

Zespoły rektorskieSkłady zespołów rektorskich są dostępne, po zalogowaniu, na platformie WIKAMP.

 

Rozpoczynamy prace nad doprecyzowaniem ustroju uczelni, ustanowieniem struktury i kompetencji jej organów (w tym organów uprawnionych do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych), określeniem zasad gospodarki kadrowej i finansowej.

 

Te cele będziemy realizować w zespołach powołanych przez rektora Politechniki Łódzkiej.

 

 


Data dodania:2018-10-10
Data aktualizacji2018-10-18

Wprowadzone przez:
Filip Podgórski