75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Konstytucja dla nauki w PŁ

Konstytucja dla nauki w PŁSzanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Politechniki Łódzkiej,

 

Reforma nauki i szkolnictwa wyższego, która właśnie weszła w życie, stwarza bardzo dobre perspektywy rozwoju Politechniki Łódzkiej oraz wzmocnienia pozycji naszej uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej, ale stawia też przed nami wszystkimi wyzwania. Wiem, że pracownicy i studenci PŁ zdają sobie sprawę ze skali zmian w naszej Alma Mater i przejawiają troskę o przyszłość uczelni.

 

Jako Politechnika Łódzka uczestniczyliśmy, na wielu etapach i w różnych rolach, w procesie tworzenia Konstytucji dla Nauki. Współorganizowaliśmy konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki stanowiącą forum wymiany poglądów i konsultacji zapisów tej kluczowej dla nas ustawy. Warto podkreślić, że zrobiliśmy to w atmosferze harmonijnej współpracy z innymi łódzkimi uczelniami. Miałem możliwość prezentowania uwag naszego środowiska w bezpośrednich rozmowach z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosławem Gowinem i innymi osobami z kierownictwa ministerstwa. Jestem wdzięczny za otwartość, konstruktywne podejście do naszego punktu widzenia i zaufanie, że nasze uwagi są przemyślane i reprezentatywne dla szerokiego środowiska uczelni technicznych.

 

Chcę podkreślić, że obecnie studiujemy projekty aktów wykonawczych, które są nie mniej ważne niż sama Ustawa. Należy zwrócić uwagę, iż wiele z nich jest w dalszym ciągu w procesie konsultacji - w tym te dotyczące: algorytmu podziału subwencji, metodologii punktacji publikacji, algorytmu ewaluacji uczelni w poszczególnych dyscyplinach (już nie wydziałów, lecz całej uczelni), czy też rozporządzenie dotyczące studiów. Zgłaszamy liczne uwagi. Dziękuję tym pracownikom PŁ i studentom, którzy zaangażowali się w proces opiniowania. Wszystkie istotne uwagi, po konsultacjach z najważniejszymi gremiami opiniotwórczymi w Polsce, niezwłocznie przekazywałem do Ministerstwa.

 

Chcę Państwa poinformować, że władze rektorskie już wiosną 2018 r. rozpoczęły proces planowania, w celu przedstawienia nowych, dostosowanych do Konstytucji dla Nauki, propozycji organizacji Politechniki Łódzkiej. Podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019, przedstawiłem Państwu projekt nowej struktury uczelni, ze szkołami naukowymi i katedrami.

 

Szansę na znalezienie się w grupie uczelni badawczych dadzą nam tylko kategorie A i A+. Chcę wyraźnie podkreślić, iż uzyskanie tego statusu, który stawiam jako cel strategiczny, daje ogromną szansę na wyraźne podniesienie poziomu subwencji dla uczelni. W bezpośredni sposób przekłada się to na unowocześnienie infrastruktury badawczej i dydaktycznej, podniesienie poziomu prowadzonych badań, podejmowanie nowych strategicznych tematów, ale również wzrost poziomu wynagrodzeń.

 

Nowa ustawa przenosi wszelkie uprawnienia akademickie na poziom uczelni. Ponadto nowa lista dyscyplin naukowych implikuje przegrupowanie pracowników naukowych wokół tych nowych dyscyplin, które nie muszą być zgodne z ich obecnymi afiliacjami wydziałowymi.

 

Rozpoczynamy prace nad doprecyzowaniem kształtu uczelni, ustanowieniem jej struktury i kompetencji organów (w tym organów uprawnionych do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych), określeniem zasad gospodarki kadrowej i finansowej. Te cele będziemy realizować w specjalnie powołanych przeze mnie zespołach.

 

Wzorem zaangażowania w konferencje programowe przygotowujące Konstytucję dla Nauki, chcę zachęcić pracowników i studentów PŁ w proces tworzenia statutu oraz nowych rozwiązań organizacyjnych uczelni.

 

Zaplanowaliśmy cykl uczelnianych debat, na których przedstawimy plany i propozycje rozwiązań, dając Państwu możliwość wypowiedzenia się, zaproponowania usprawnień, czy po prostu wyrażenia opinii lub wątpliwości. Spotkania te organizowane będą w miarę pojawiania się aktów normatywnych - rozporządzeń do Konstytucji dla Nauki.

 

Pierwsze takie spotkanie będzie dotyczyć kształcenia, gdzie wiele aspektów zostało już przemyślanych i zaplanowanych. Uważamy za bardzo cenne wysłuchanie Państwa opinii i ich wykorzystanie w dalszych pracach nad tworzeniem nowej struktury naszej uczelni.

 

Z poważaniem i przekonaniem do twórczej i owocnej współpracy,

 

prof. Sławomir Wiak
Rektor Politechniki Łódzkiej

 

 

 


Data dodania:2018-10-10
Data aktualizacji2019-02-25

Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,