Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

KALENDARIUM MUZEUM I PRACOWNI HISTORYCZNEJ02.1985 Powołanie Muzeum PŁ z kustoszem mgr Teresą Grocholewicz
03.1985 Utworzenie przy Klubie Seniora PŁ Rady Muzeum z przewodniczącym prof. Bronisławem Sochorem, sekretarzem dr Barbarą Grossmanową oraz członkami: inż. Wacławem Kalinowskim i doc. Marianem Mieszkowskim
03.1985 Uzyskanie lokalu na Muzeum PŁ na II piętrze Gmachu Chemii
24.05.1985 40-lecie Politechniki Łódzkiej i oficjalne otwarcie Muzeum PŁ połączone z ekspozycją jego zbiorów
08.11.1985 Opracowanie regulaminu Rady Muzeum PŁ
05.11.1987 Utworzenie Księgi Pamięci Osób Zasłużonych dla PŁ i określenie wytycznych dla opracowujących wnioski Rady
26.08.1989 Zmarł prof. Bronisław Sochor
10.01.1990 Powołanie doc. Mariana Mieszkowskiego na przewodniczącego Rady Muzeum
24.05.1990 Wystawa dorobku PŁ z okazji 45. rocznicy jej powstania
24.09.1991 Powołanie prof. Tadeusza Kotera na przewodniczącego Rady Muzeum
10.1991 Przekształcenie Rady Muzeum w Rektorską Komisję Historyczną Politechniki Łódzkiej
01.03.1992 Powołanie Pracowni Historycznej Politechniki Łódzkiej
12.12.1995 Zmarł prof. Tadeusz Koter
01.1996 Prof. Zbigniew Piotrowski powołany zostaje na przewodniczącego Komisji Historycznej
05.1996 W ramach obchodów 50-lecia PŁ wydano książkę Profesorowie Politechniki Łódzkiej
1997 Odsłonięcie tablicy prof. Andrzeja Sołtana
1998 Komputeryzacja Pracowni Historycznej
1999 Prof. Zbigniew Piotrowski ponownie zostaje przewodniczącym Komisji Historycznej
05.2002 Wystawa pt. „Politechnika Łódzka w starej fotografii”
10.2002 Wystawa „Profesorowie Politechniki Łódzkiej”
12.2002  Wydanie pierwszego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej
2003 Wystawa „Gmachy PŁ wczoraj dziś jutro”
09.09.2003 Zmarł prof. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski – przewodniczący Rektorskiej Komisji Historycznej w latach 1996-2003
01.10.2003 Przeniesienie Pracowni Historycznej do Działu Organizacji Zarządzania
01.11.2003 Powołanie prof. dr. inż. Wiesława Kaniewskigo na przewodniczącego Rektorskiej Komisji Historycznej
17.11.2003 Zorganizowanie przy współpracy z Kołem Lotników Seniorów sesji historyczno-naukowej i wystawy pt. "Łódź dla przemysłu lotniczego"
17.11.2003 Wydanie drugiego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej
26.09.2004 Otwarcie z okazji 70-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Tadeusza Jackowskiego, przy współpracy z Katedrą Przędzalnictwa wystawy pt. "Przędzalnictwo wczoraj, dziś i jutro"
24.05.2005 Zorganizowanie z okazji 60-lecia Politechniki Łódzkiej wystawy pt. "60 lat Politechniki Łódzkiej"
05.2005 Wydanie trzeciego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej
01.10.2005 Powołanie prof. dr. inż. Władysława Pękali na przewodniczącego Rektorskiej Komisji Historycznej
01.-02.2006 Nowa aranżacja ekspozycji stałej ilustrującej historię Politechniki Łódzkiej
2006 Współpraca z prof. Niezgodzińskim przy II i kolejnych wydaniach książki  płk Witolda Lenczenwskiego „Pięć lat na wojennych ścieżkach”
24.08.2006 Zmarł prof. Przemysław Wasilewski - wieloletni członek Rektorskiej Komisji Historycznej
11.09.2006 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Zbigniewa Piotrowskiego
09.2006 Wystawa pt. „Prof. Zbigniew Piotrowski”
09.2006 Wydanie czwartego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej
10.2006 Zainaugurowanie "Akcji Pamięć" polegającej na honorowaniu grobów zasłużonych pracowników PŁ okolicznościowym zniczem
10.2006 Wystawa fotograficzną „Łódź 1956” we współpracy z pp. Sztromajer
10.2006 Wystawa fotograficzna poświęcona inauguracjom lat akademickich w PŁ w latach 1956/57, 1966/67, 1976/77, 1986/87 oraz 1996/97
11.2006 Wystawa okolicznościowa z okazji doktoratów honoris causa prof. T. Ćwirko-Godyckiego i prof. T. Paryjczaka  
30.05.2007 Zmarł prof. Mirosław Leplawy - członek Rektorskiej Komisji Historycznej od 2005 roku
24.05.2007 Wystawa fotograficzna pt. "Architektura pofabryczna Politechniki Łódzkiej"
04.09.2007 Zmarł doc. Marian Mieszkowski - współtwórca Politechniki Łódzkiej, wieloletni członek Rektorskiej Komisji Historycznej
09.2007 Wydanie piątego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej
12.2007 Wydanie szóstego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej
24.05.2008 Wystawa fotograficzna pt. "Łódź lat 60-tych w obiektywie Zofii i Stefana Sztromajerów"
06.2008 Przeniesienie i aranżacja wystawy „Łódź lat 60-tych w obiektywie Zofii i Stefana Sztromajerów” w nowym budynku Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE 2008
09.2008 Wydanie siódmego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej
01.10 2008 Wystawa "Politechnika Łódzka - rozbudowa w latach 1990 -2008"
01.11.2008 druga edycja "Akcji Pamięć"
11.2008 Powołanie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czołczyńskiego na przewodniczącego Rektorskiej Komisji Historycznej
12.2008 Wydanie ósmego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej
02.-04.2009 Przeniesienie i aranżacja wystawy pt. „Rozbudowa Politechniki Łódzkiej w latach 1990-2008” w budynku Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE
24.05.2009 Wystawa pt. "Bronisław Sochor - stulecie urodzin"
01.10.2009 Wystawa pt. "Wspomnienie Łodzi z lat 80-tych na fotografiach Zofii i Stefana Sztromajerów"
01.11.2009  Trzecia edycja "Akcji Pamięć"
12.2009 Wydanie albumu pt. „Tablice pamiątkowe w Politechnice Łódzkiej”
01.2010 Wydanie dziewiątego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej
05.2010 Zorganizowanie sesji naukowej poświęconej 25-leciu Muzeum i Rektorskiej Komisji Historycznej Politechniki Łódzkiej” i wystawy pt. „25 lat Muzeum”
05.2010 Wydanie dziesiątego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej"
05.2010 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej doc. Marianowi Mieszkowskiemu
05.2010 Wystawa ukazująca życie i dorobek doc. Mariana Mieszkowskiego
05.2010 Wydanie reprintu „Programu studiów na rok akademicki 1945/46”
10.2010 Wydanie reprintu „Programu wykładów  i składu osobowego na rok akademicki 1953/54”
10.2010 Wydanie jedenastego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łodzkiej
10.2010 Wystawa „Tam gdzie kiedyś były Lodex i Gumówka”
01.11.2010  Czwarta edycja "Akcji Pamięć"                                          
05.2011 Wydanie albumu „Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej”
05.2011 Wystawa „Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej”
05.2011 Wydanie publikacji „Jego Magnificencja”
10.2011 Wydanie dwunastego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej
01.11.2011  Piąta edycja "Akcji Pamięć"
12.2011  Wydanie trzynastego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej                                   
05.2012 Wystawa „Prof. Jan Werner”                                           
08.2012 Wydanie albumu „Politechnika Łódzka na starej fotografii”
10.2012 Wydanie albumu „Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej. Detal wewnętrzny””
10.2012 Wystawa „Detal wewnętrzny Politechniki Łódzkiej”                                           
01.11.2012  Szósta edycja "Akcji Pamięć"                                           
05.2013 Wydanie albumu „Detail in architecture of the Lodz University of Technology”
05.2013 Wystawa „Detal architektoniczny w Politechniki Łódzkiej”
08.2013 Wydanie albumu „Detail in architecture of the Lodz University of Technology. Interior detail”
01.11.2013 Siódma edycja "Akcji Pamięć"
12.2013 Wydanie czternastego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej                                           
05.2014 Wystawa „Politechnika Łódzka Cztery Pory Roku”
08.2014 Wydanie reprintu „Skład osobowy i plan studiów na rok akademicki 1975/76”
01.10. 2014 Wydanie albumu „Politechnika Łódzka Cztery Pory Roku”
01.11.2014 Ósma edycja „Akcji Pamięć”
01.2015 Zmiana ekspozycji stałej w muzeum

05.2015 Wydanie piętnastego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej

10.2015 Wydanie szesnastego numeru Zeszytów Historycznych Politechniki Łodzkiej 

01.11.2015 Dziewiąta edycja "Akcji Pamięć"

05.2016 Wydanie albumu "Zbiory Muzeum Politechniki Łódzkiej"

09.2016 Wydanie albumu "Politechnika Łódzka na starej fotografii"

28.09.2016 Wystawa "Profesor Bohdan Stefanowski"

01.11.2016 Dziesiąta edycja "Akcji Pamięć"

10.2017 Wydanie albumu "Dawna architektura Politechniki Łódzkiej. Willa Józefa Richtera"

10. 2017 Wystawa "Dawna architertura Politechniki Łódzkiej. Rektorat Politechniki Łódzkiej- willa Józefa Richtera"

01.11.2017 Jedenasta edycja "Akcji Pamięć"

 

                                                                    


                                             
 


Data dodania:2008-04-07
Data aktualizacji2017-11-21

Wprowadzone przez:
Krystyna Popiel,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE