Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Jubileuszowy 605. koncert "Muzyka na Politechnice"

A+ / A-


Koncerty "Muzyka na Politechnice" zostały zainaugurowane z inicjatywy byłego rektora Politechniki Łódzkiej - prof. Jana Krysińskiego. Po zakupieniu dla uczelni fortepianu "Bechstein", w Sali Lustrzanej Wydziału Organizacji i Zarządzania przy ulicy Piotrkowskiej 266, odbył się pierwszy koncert. To było 25 lat temu - 15 grudnia 1992 roku.

 

Od tego czasu koncerty w Sali Lustrzanej odbywają się zawsze we wtorki o godz. 19.00. W sezonie koncertowym, który trwa od 1 października do 30 czerwca, organizowane są dwa, a często trzy koncerty miesięcznie. Ich słuchaczami są melomani nie tylko z Politechniki Łódzkiej, ale z całego środowiska akademickiego Łodzi, pracownicy i studenci.

 

Przez 25 lat odbyło się na Politechnice Łódzkiej ponad 600 koncertów. Ta liczba imponuje i jednocześnie wyraża skalę prac włożonych w realizację cyklu.

Jako inicjatora tych wydarzeń kulturalnych, na początku targały mną liczne obawy, m.in. czy nie zostanę sam z fortepianem w pustej sali. Na szczęście okazały się one niespełnione. Sprowadzenie fortepianu do Sali Lustrzanej zauważyła pracująca wówczas w wydziałowej bibliotece Grażyna Sikorska i zapytała, czy może być pomocna w organizowaniu koncertów. I tak się zaczęła, trwająca już ćwierćwiecze  tradycja - wspomina prof. Jan Krysiński.

 

Od początku koncerty organizuje i prowadzi pani Grażyna Sikorska. Współpracuje z rektorem Krysińskim, który czuwa nad "Muzyką na Politechnice". O swojej pracy mówi z radością: 

Znaleźć się we właściwym miejscu i o właściwym czasie, to najlepsze, co może się zdarzyć. I właśnie mnie się to zdarzyło. Gdy zwróciłam się z moją propozycją do prof. Jana Krysińskiego, przyjął mnie z ogromną życzliwością i otwartością. Cel był jeden, stworzyć miejsce cyklicznych spotkań przy muzyce, w miłej, swobodnej atmosferze, dla pracowników Politechniki, studentów i, jak się potem okazało, dla melomanów z Łodzi.  

 

Koncerty "Muzyka na Politechnice" stanowią świetną promocję uczelni w kraju i za granicą. Towarzyszą różnym sympozjom, konferencjom, kongresom, a także jubileuszom organizowanym przez politechnikę. ­W Sali Lustrzanej PŁ występują znani w środowisku muzycznym artyści, studenci Akademii Muzycznej w Łodzi oraz uczniowie Liceum Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

 

- Można śmiało powiedzieć, że w ciągu 25 lat „Muzyka na Politechnice” zgromadziła około 60 000 słuchaczy i co najmniej 800 wykonawców - mówi z dumą prof.  Jan Krysiński. 605. koncert jubileuszowy odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej, we wtorek, 12 grudnia.


Data dodania:2017-12-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Prof. Jan Krysiński i Grażyna Sikorska podczas koncertu w Sali Lustrzanej PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE