Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Jubileuszowa konferencja dwujęzycznego kształcenia na PŁ„Granice mojego języka są granicami mojego świata" to temat konferencji, która odbyła się (15.03) w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

 

Budynek Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ

 

Jubileusz 20-lecie kształcenia dwujęzycznego w Łodzi był świetną okazją, by przyjrzeć się roli i miejscu języka obcego w edukacji młodych ludzi. W Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej spotkali się nauczyciele języków obcych ze szkół ponadgimnazjalnych i nauczyciele akademiccy oraz dyrektorzy łódzkich szkół, aby dyskutować o nowych metodach nauczania.

 

Jednym z głównych celów wydarzenia było zachęcenie środowiska dydaktyków do promocji zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego wśród uczniów i studentów. Obok Politechniki Łódzkiej współorganizatorami konferencji były  łódzkie dwujęzyczne licea ogólnokształcące – IV, VIII, XIII i XXXII.

 

Metoda Content and Language Integrated Learning (CLIL), czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, znana już od wielu lat i rekomendowana przez Komisję Europejską, ciągle jest mało popularna w polskich szkołach i uniwersytetach. Cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów, a opierający się właśnie na zasadach CLIL program Erasmus+, jest dopiero pierwszym tego typu doświadczeniem edukacyjnym dla większości młodych ludzi.

 

Politechnika Łódzka od wielu lat rozwija wymianę studentów i kadry w ramach programu Erasmus+, ale również promuje i wspiera kształcenie w językach obcych. Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) oferuje kilkanaście kierunków studiów w językach obcych: francuskim i angielskim. Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce, od wielu lat z sukcesem rozwija program podwójnego dyplomu, dzięki któremu najbardziej uzdolnieni, zwłaszcza językowo, studenci mają możliwość zdobycia dwóch dyplomów – polskiej i zagranicznej uczelni wyższej.

 

Konferencja „Granice mojego języka są granicami mojego świata” była jednym z elementów programu Ogólnopolskiego Festiwalu „Frankofonia 2019”, zorganizowanego przez Instytut Francuski w Polsce.

 


Data dodania:2019-03-14
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Budynek Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE