Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe i zamiejscowe

A+ / A-


Wykaz jednostek pozawydziałowych: ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w Politechnice Łódzkiej:

 

Jednostki pozawydziałowe (ogólnouczelniane)

Centrum Kształcenia Miedzynarodowego - International Faculty of Engineering

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Centrum Językowe

Centrum Sportu

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Biblioteka Wydawnictwa Uczelniane PŁ / sklep online

Centrum Komputerowe

Centrum Technologii Informatycznych

Międzynarodowa Szkoła Doktorska

 

Jednostki międzywydziałowe

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

Kolegium Logistyki

Kolegium Towaroznawstwa
 

Jednostki zamiejscowe 

Centrum Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Sieradzu (w organizacji)


 


Data dodania:2006-12-07
Data aktualizacji2017-01-25

Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE