75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Jak kształci Politechnika Łódzka podczas epidemii koronawirusa?Politechnika Łódzka zmieniła formę pracy ze studentami wykorzystując wszelkie możliwości, jakie daje kształcenie na odległość i komunikacja online. Sztab informatyków i wykładowców pracuje pełną parą, aby skutecznie prowadzić procesy kształcenia i zarządzania na odległość.

 

 

Uczelniane Centrum  Informatyczne PŁ, fot. Jacek Szabela

 

- W obecnej sytuacji znamienita większość pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Łódzkiej dokonuje ogromnego wysiłku, aby zrealizować jak najwięcej zajęć metodami kształcenia na odległość. Za ten wysiłek wszystkim serdecznie dziękuję. Wielkie podziękowania składam także zespołom Centrum E-Learningu oraz Uczelnianemu Centrum Informatycznemu (UCI), którego pracownicy oraz osoby czasowo oddelegowane do Centrum, są cały czas obecni i umożliwiają nam realizację pracy zdalnej - mówi prof. Krzysztof Jóźwik, prorektor ds. kształcenia, kierownik sztabu kryzysowego PŁ.

 

O tym, jak skutecznie i na jak dużą skalę prowadzone są działania na PŁ świadczą statystyki. Platforma e-learningowa działająca w Politechnice Łódzkiej może jednocześnie obsłużyć 25 tys. użytkowników. A w ubiegłym tygodniu, w jednym momencie, zanotowano aż 7,5 tys. internautów.  

 

- Dużą popularnością cieszą się konferencje w ramach sieciowych połączeń przy wykorzystaniu usługi Teams. W ubiełym tygodniu odbyło się aż 8 tys. konferencji, średnio dziennie odbywa się około tysiąca. System Webinariów to autorskie rozwiązanie PŁ, dla którego Teams są uzupełnieniem. Platforma Webinariów PŁ jest dedykowana do prowadzenia wykładów i seminariów. Pojemność sal webinaryjnych to 4,5 tys. studentów. Według danych, w zeszłym tygodniu odbyło się 700 zdalnych wykładów, średnio w ciągu dnia odbywa się 140 takich wykładów. W jednym z wykładów uczestniczyło jednocześnie aż 490 studentów! Natomiast w szczytowym momencie w webinariach, jednego dnia, uczestniczyło 2 355 studentów, jednocześnie. Także w ostatnim tygodniu wprowadzono ponad tysiąc nowych kursów - informuje dr inż. Rafał Grzybowski, dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego PŁ.

 

Uczelniane Centrum Informatyczne zarządza infrastrukturą informatyczną Politechniki Łódzkiej oraz Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN. Tworzy, administruje i rozwija systemy i aplikacje wspierające procesy dydaktyczne, zarządzania uczelnią oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych.


Data dodania:2020-03-26
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Uczelniane Centrum  Informatyczne PŁ, fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE