75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska na PŁWraz z wejściem w życie reformy nauki i szkolnictwa wyższego zmienia się model kształcenia doktorantów. W odpowiedzi na nowe regulacje Politechnika Łódzka otwiera Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską, otwartą na młodych naukowców z całego świata.

 

Politechnika Łódzka przyjęła otwartą postawę wobec możliwości, jakie niesie za sobą reforma i kształcenie przyszłej kadry naukowo-badawczej. Uczelnia podjęła się wyzwania stworzenia zupełnie nowej koncepcji kształcenia. Powołano do życia Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską (ISD – Interdisciplinary Doctoral School), gdzie io roku akademickiego 2019/20 będą się kształcić doktoranci z różnych krajów.

 

Jak mówi Ewelina Pabjańczyk-Wlałzo, koordynująca powstanie szkoły:

Stworzyliśmy zupełnie nową koncepcję, która zakłada kształcenie doktorantów według jednego wspólnego programu. Składa się na niego 12 ścieżek kształcenia (odpowiadających 12 dyscyplinom) aż w 4 dziedzinach naukowych. Program kształcenia zawiera podstawę programową w danej dyscyplinie (8 ECTS) oraz obowiązkowy kurs przedsiębiorczości (1 ECTS). W ramach przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorant ustali z promotorem wybór przedmiotów obieralnych z różnych dyscyplin, przedmiotów z umiejętności miękkich oraz wybierze wykłady profesorów wizytujących, dostępne na PŁ. Kształcenie będzie można również dostosować do potrzeb doktoratów wdrożeniowych. Będzie również możliwość korzystania z oferty innych ośrodków naukowych, w tym zagranicznych. Stawiamy na interdyscyplinarność, elastyczność i umiędzynarodowienie kształcenia doktorantów.


Zmiany obejmują również prowadzenie dydaktyki przez doktorantów - nie ma jej obowiązku. Ponadto uczestnik studiów doktoranckich bierze udział w mobilności w zakresie ustalonym z promotorem oraz uczęszcza na seminaria (1 na semestr) prowadzone w jednostce.

 

Więcej o założeniach IDS na stronie „Życia Uczelni”.

 


Data dodania:2019-06-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia
Siedziba rektoratu PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE