Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Inicjatywa CORNET - otwarcie naboru wniosków w 24. konkursieRozpoczął się nabór wniosków w ramach 24. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy Cornet. Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 27 września 2017 r., a w wersji papierowej 4 października 2017 r. 

 

Nazwa konkursu: Inicjatywa Cornet.

Zakres konkursu: badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

 

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

  • Austria (FFG),
  • Belgia - Flandria (VLAIO),
  • Belgia - Walonia (SPW-DGO6),
  • Czechy (MPO),
  • Kanada – Quebec (MESI),
  • Niemcy (AiF, BMWi),
  • Peru (CIENCIACTIVA),
  • Polska (NCBR),
  • Szwajcaria (BFE).

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej.

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. 

Źródło: NCBR


Data dodania:2017-06-14
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - ikona

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE