Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Informacje o Projekcie

A+ / A-


"Kompetencje dla biznesu-wsparcie dla studentów Politechniki Łódzkiej"

Projekt "Kompetencje dla biznesu - wsparcie dla studentów Politechniki Łódzkiej" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Poddziałanie 4.1.1.Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 

Głównym celem Projektu jest dostosowanie kompetencji 200 studentów Politechniki Łódzkiej do potrzeb pracodawców i rynku pracy dzięki realizacji programu rozwojowego obejmującego program 3 miesięcznych staży w przedsiębiorstwach, blok szkoleniowo-warsztatowy oraz dwa programy pilotażowe z udziałem pracodawców.


Data dodania:2014-12-09
Data aktualizacji2015-07-02

Wprowadzone przez:
Grzegorz Kierner,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE