Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Informacje programoweInformacja na 2018 rok.

 

Drodzy Państwo,

8 lutego 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Seniora PŁ. Uczestniczyło w nim 83 członków. Na Przewodniczącego zebrania wybrano kolegę Adama Kopcika. Zebranie protokółowała koleżanka Jadwiga Moruś. Władze Uczelni reprezentowała specjalista kierujący Działem Socjalnym PŁ, Pani Irena Kaczmarek.

 

W swoim wystąpieniu na Walnym Zebraniu Klubu zdałem relację z działalności Klubu w 2017 roku oraz w imieniu wszystkich członków KS PŁ podziękowałem Władzom Politechniki Łódzkiej za serdeczny stosunek do naszego Klubu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KS, kolega Tadeusz Krzeszewski przedstawił ocenę działalności Zarządu Klubu KS i stwierdził, że działalność merytoryczna i finansowa Zarządu nie budzi żadnych zastrzeżeń. Komisja Rewizyjna wniosła propozycję, żeby roczna składka członkowska pozostała w wysokości 35,00 zł.

 

Przypominam wszystkim koleżankom i kolegom, że składka członkowska powinna być zapłacona w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia tego roku. W wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej naszego członka czy sympatyka składka ta może być rozłożona na dwie raty: 1-sza rata 20,00 zł płatna do 30.04.2018 r., 2-ga rata 15,00 zł płatna do 28.09.2018 r.

 

Niezapłacenie składki do 28.09.2018 r. będzie oznaczało rezygnację Państwa z członkostwa Klubu Seniora. Zgodnie z Regulaminem Klubu Seniora Rozdział III § 25 Zarząd Klubu w stosunku do osób, które nie opłaciły składki w podanym wyżej terminie, podejmie decyzję o ich skreśleniu z listy członków.

 

Chciałbym również przypomnieć, że członkowie Klubu Seniora znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej mogą ubiegać się o zapomogę bezzwrotną. Osoby te winny napisać podanie do Kanclerza PŁ.

Podanie to powinno być uprzednio potwierdzone w Dziale Osobowym PŁ, że osoba ubiegająca się o zapomogę jest emerytem PŁ i przez Klub Seniora, że osoba ta jest członkiem Klubu Seniora. Do podania muszą być załączone:

 • odcinek emerytury lub decyzja ZUS-u o wysokości emerytury brutto,
 • numer konta (jeśli emeryt posiada konto w banku),
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
 • faktury imienne za leki,
 • rachunki za komorne, światło, gaz i telefon.

Jeżeli podanie o zapomogę składa w imieniu zainteresowanego ktoś inny, wymagana jest czytelna kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zapomogę.

Zapomoga może być udzielana osobie zainteresowanej raz w roku kalendarzowym.

 

Zarząd Klubu Seniora ustalił następujący plan spotkań klubowych w pierwszym półroczu bieżącego roku:

 • 6 września 2018 r. – spotkanie klubowe,
 • 20 września 2018 r. – spotkanie klubowe,
 • 4 października 2018 r. – spotkanie klubowe,
 • 18 października 2018 r. – spotkanie klubowe,
 • 8 listopada 2018 r. – spotkanie klubowe,
 • 6 grudnia 2018 r. – spotkanie klubowe,
 • 13 grudnia 2018 r. – spotkanie klubowe,

 

Nowym naszym członkom przypominam, że spotkania klubowe odbywają się w Klubie Pracowniczym na Wydziale Chemii zawsze w czwartki o godz. 16.00. Jednocześnie wszystkich członków Klubu proszę o poinformowanie o aktualnych adresach zamieszkania i numerach telefonów.

 

Komisja Wycieczek zaplanowała na ten rok cztery wycieczki dotowane przez PŁ:

Wykaz wycieczek w II półroczu 2018 r. opublikujemy w terminie późniejszym.

 

Bliższe informacje odnośnie biletów do teatrów będą udzielane przez nasze Koleżanki wyłącznie na spotkaniach klubowych.

 

Chciałbym Państwu również przypomnieć o niezwykłej idei pod hasłem „Uwolnić książkę”, która zrodziła się w naszym klubie. Ma ona na celu stworzenie nietypowego zasobu książek i czasopism, z którego możemy korzystać w dowolny sposób. W związku z tym mam ogromną prośbę do wszystkich, którzy chcieliby podarować na ten cel swoje „niechciane” książki o przekazywani ich do sekretariatu klubu.

Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości – dodatkowe informacje i wyjaśnienia uzyskają Państwo w sekretariacie Klubu w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 830 –1430 pod nr tel. 42 631 28 72, e-mail: klubseniora@adm.pl. lub anna.lisiecka@p.lodz.pl a także w czwartki na spotkaniach klubowych.

 

Wszystkim członkom i sympatykom życzę dobrego samopoczucia, a niedysponowanym powrotu do zdrowia i pogody ducha.

 

Przewodniczący Klubu Seniora PŁ

Dr inż. Witold Staszewski

 


Data dodania:2017-01-18
Data aktualizacji2018-09-27

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Zapoznaj się z ulotką Klubu Seniora180.94 KB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE