Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Informacje programowe

A+ / A-


Informacje dla Członków Klubu Seniora PŁ:

Informacja na I półrocze 2017 roku.

 

Drodzy Państwo,

9 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Seniora PŁ. W zebraniu uczestniczyło 71 członków, a prowadził je kolega Adam Kopcik. Władze Uczelni reprezentowali: Kanclerz PŁ, dr inż. Stanisław Starzak, Pani Małgorzata Trocha z Działu Promocji PŁ oraz Pani Irena Kaczmarek, Szefowa Działu Socjalnego PŁ.

 

W czasie zebrania Przewodniczący, dr Witold Staszewski, zdał relację z działalności Klubu w 2016 roku oraz w imieniu wszystkich członków Klubu podziękował Władzom Politechniki Łódzkiej za serdeczny stosunek do Klubu i za docenienie nas jako wieloletnich pracowników, a później emerytów, za naszą pracę na rzecz Uczelni.

 

Kanclerz, dr inż. Stanisław Starzak, zabrając głos, podkreślił ważność istnienia Klubu, zwrócił uwagę, że jesteśmy najlepiej działającym Klubem Seniora spośród działających na uczelniach wyższych w Polsce. W ramach współpracy, Kanclerz zobowiązał się do wspólnego rozwiązywania problemów organizacyjnych, w tym finansowych. Zaprosił do swojego biura w celu dokładnego omówienia naszych potrzeb. Pani Małgorzata Trocha, w imieniu Działu Promocji, zaprosiła członków Klubu na imprezy kulturalne organizowane przez PŁ.

 

Na Zebraniu zdecydowano o zwiększeniu rocznej składki członkowskiej do wysokości 35,00 zł, jednocześnie zwolnieni zostali z konieczności ich płacenia członkowie po osiągnięciu wieku 90 lat.

Przewodniczący przypomniał wszystkim koleżankom i kolegom, że składka członkowska powinna być zapłacona w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia bieżącego roku. W wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej naszego członka czy sympatyka składka ta może być rozłożona na dwie raty: 1-sza rata 20 zł płatna do 30.04.2017 r., 2-ga rata 15 zł płatna do 30.09.2017 r. Niezapłacenie składki do 30.09.2017 r. będzie oznaczało rezygnację z członkostwa w Klubie Seniora PŁ. Zgodnie z Regulaminem Klubu Seniora Rozdział III § 25 Zarząd Klubu w stosunku do osób, które nie opłaciły składki w podanym wyżej terminie, podejmie decyzję o ich skreśleniu z listy członków.

 

Przewodniczący przypomniał również, że członkowie Klubu Seniora znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn zdrowotnych lub innych mogą ubiegać się o zapomogę bezzwrotną. Osoby te winny napisać podanie do Kanclerza PŁ.

Podanie to powinno być uprzednio potwierdzone w Dziale Osobowym PŁ, że osoba ubiegająca się o zapomogę jest emerytem PŁ i przez Klub Seniora, że osoba ta jest członkiem Klubu Seniora. Do podania muszą być załączone:

  • odcinek emerytury lub decyzja ZUS-u o wysokości emerytury brutto,
  • numer konta (jeśli emeryt posiada konto w banku),
  • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
  • faktury imienne za leki,
  • rachunki za komorne, światło, gaz i telefon.

Jeżeli podanie o zapomogę składa w imieniu zainteresowanego ktoś inny, wymagana jest czytelna kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zapomogę. Zapomoga może być udzielona osobie zainteresowanej raz w roku kalendarzowym.

 

Zarząd Klubu Seniora ustalił, że spotkania klubowe w pierwszym półroczu bieżącego roku będą odbywały się, tak jak dotychczas, co dwa tygodnie w czwartki, począwszy od 02.03.2017 r. do 25.06.2017 r. z przerwą na turnus w Jastrzębiej Górze. Dokładne informacje w sekretariacie Klubu Seniora (nr tel. 42 631-28-72,) oraz na jego stronie internetowej.

 

Wszystkim naszym członkom Przewodniczący przypomniał, że spotkania klubowe, odbywają się w budynku Wydziału Chemicznego w Sali Rady Wydziału na I piętrze.

Jednocześnie wszystkich członków Klubu proszę o poinformowanie o aktualnych adresach zamieszkania i numerach telefonów.

 

Komisja Wycieczek zaplanowała na 2017 rok cztery wycieczki dotowane przez PŁ:

 

  • Dwudniowa wycieczka Gliwice - Katowice - Zabrze,

w terminie 25-26.04.2017 r.

  • Trzydniowa wycieczka na Podlasie Południowe – „Mozaika Kultur”,

w terminie 16–18.05.2017 r.

  • Trzydniowa wycieczka do Zielonej Góry – „Na Winiarskim Szlaku”,

w terminie 13-15.09.2017 r.

  • Jednodniowa wycieczka do Poznania i nad Jezioro Maltańskie,

w terminie 03.10.2017 r.

 

Dodatkowo, tak jak w roku ubiegłym, odbędą się wycieczki, których koszt w 100% ponoszą uczestnicy.

W bieżącym roku zaplanowano także wyjazd wypoczynkowy do Jastrzębiej Góry.

Termin turnusu: 29.05.-11.06.2017 r. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym. Składanie wniosków na wczasy w sekretariacie Klubu Seniora do 31.03.2017 r. Warunkiem przyjęcia wniosku jest okazanie PIT-u za rok 2015. Wyjazd autokarem 28.05.2017 r. (niedziela).

 

Komisja Kulturalna załatwia bilety do kin i teatrów, bliższe informacje będą udzielane przez nasze Koleżanki wyłącznie na spotkaniach klubowych.

 

Wszelkie informacje i wyjaśnienia uzyskają Państwo w sekretariacie Klubu w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.30 – 14.30 oraz w czwartki ze spotkaniami klubowymi od 14.30, w pozostałe czwartki w godz. 8.30 – 14.30.

Kontakt: nr tel. 42 631-28-72, e-mail: klubseniora@adm.p.lodz.pl.

 

W 2016 roku przy wsparciu Uczelni wydano folder. Ma on zachęcić pracowników Politechniki Łódzkiej do wstępowania w szeregi członków Klubu. Ideę tę ma propagować również Uczelnia w momencie, gdy pracownik załatwia formalności związane z emeryturą proponujemy aby otrzymywał folder-ulotkę prezentującą w skrócie działalność Klubu Seniora PŁ.

 

Wszystkim naszym członkom i sympatykom życzę zdrowia, dużo ciepłych i spokojnych dni. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia na naszych spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez Klub Seniora.

 

Przewodniczący Klubu Seniora

Politechniki Łódzkiej

dr inż. Witold Staszewski


Data dodania:2017-01-18
Data aktualizacji2017-03-21

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Zapoznaj się z ulotką Klubu Seniora180.94 KB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE