75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Informacje programoweWalne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Seniora Politechniki Łódzkiej odbyło się 13 lutego 2019 r.

 

W zebraniu uczestniczyły 82 osoby. Zarząd Klubu Seniora serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym na to spotkanie, tak duża frekwencja świadczy o zainteresowaniu sprawami naszego Klubu i jego działalnością.

 

Przewodnicząc KS PŁ - Witold Staszewski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres od 2015 roku do 13.02.2019 roku. Absolutorium dla Zarządu zostało przegłosowane jednomyślnie.

 

Wybrano Przewodniczącego Klubu Seniora PŁ na następną czteroletnią kadencję, jedynym kandydatem był dr inż. Witold Staszewski. W tajnym głosowaniu kandydat uzyskał 81 głosów za, przy jednym głosie przeciwnym. W wyborach, tym razem jawnych, na członków Zarządu Klubu wybór był jednomyślny. Pełny skład nowego Zarządu jest zamieszczony na tej podstronie.

 

W trosce o rozrywkę ustalono terminy spotkań klubowych, jak zwykle jest to czwartek co dwa tygodnie o godzinie 16:00. Ustalone terminy są zamieszczone na podstronie Komunikaty.

 

Walne Zebranie potwierdziło roczną składkę członkowską wysokości 35,00 zł. Przypominam wszystkim koleżankom i kolegom, że składka członkowska powinna być zapłacona do końca kwietnia tego roku oraz o tym, że z opłacania składki członkowskiej zwolnione są osoby, które ukończyły 90 lat. Członkowie czy sympatycy będący w trudnej sytuacji finansowej mogą rozłożyć składkę na dwie raty: 1. rata 17,50 zł płatna do 30.04.2019 r. i 2. rata 17,50 zł płatna do 30.09.2019 r. Niezapłacenie składki do 30.09.2019 r. będzie oznaczało rezygnację Państwa z członkostwa Klubu Seniora.

 

Członkowie Klubu Seniora znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej mogą ubiegać się o zapomogę bezzwrotną. Osoby te winny złożyć podanie do Kanclerza PŁ.

Podanie to powinno być uprzednio potwierdzone w Dziale Osobowym PŁ, że osoba ubiegająca się o zapomogę jest emerytem PŁ i przez Klub Seniora, że osoba ta jest członkiem Klubu Seniora.

Do podania muszą być załączone:

  • odcinek emerytury lub decyzja ZUS-u o wysokości emerytury brutto,
  • numer konta (jeśli emeryt posiada konto w banku),
  • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
  • faktury imienne za leki, rachunki za komorne, światło, gaz i telefon.

Jeżeli podanie o zapomogę składa w imieniu zainteresowanego ktoś inny, wymagana jest czytelna kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zapomoga.

Uwaga: zapomoga może być udzielana osobie zainteresowanej raz w roku kalendarzowym.

 

Zachęcam wszystkich do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej: www.p.lodz.pl/klubseniora. Zamieszane są tam wszystkie bieżące informacje dotyczące naszej działalności. Jednocześnie wszystkich członków Klubu proszę o podanie aktualnych adresów zamieszkania i numerach telefonów, można to zrobić pisząc na adres mailowy: klubseniora@p.lodz.pl.

 

Bardzo ważną częścią naszej działalności jest organizacja wycieczek. Proponowany plan wycieczek na 2019 r. wraz z przybliżonymi ich kosztami jest zamieszczony na podstronie Komunikaty. Dokładne koszty wycieczek będą znane po rozstrzygnięciu przetargu przez Dział Socjalny PŁ.

 

W tym roku tradycyjnie planujemy także wyjazd wypoczynkowy do Jastrzębiej Góry. Termin turnusu: wyjazd autokarem 28.05.2019 (wtorek) i powrót również autokarem 11.06.2019 r. Warunkiem przyjęcia wniosku jest okazanie wniosku podatkowego PIT-u za 2018 r.

 

Informacje odnośnie biletów do teatrów będą udzielane przez naszą Koleżankę Eleonorę Ryl wyłącznie na spotkaniach klubowych.

 

Chciałbym Państwu również przypomnieć o niezwykłej idei pod hasłem „Uwolnić książkę”, która zrodziła się w naszym Klubie. Ma ona na celu stworzenie nietypowego zasobu książek i czasopism, z którego możemy korzystać w dowolny sposób. W związku z tym mam ogromną prośbę do wszystkich, którzy chcieliby podarować na ten cel swoje „przeczytane i już niechciane” książki o przekazywani ich do sekretariatu Klubu.

 

W celu uzyskania informacji klubowych należy kontaktować się z sekretariatem KS PŁ:

  • poniedziałek - piątku w godz. 8:30 – 14:00,
  • czwartki z koncertami i spotkaniami Członków Klubu od godz. 14:00.

Adres:

Łódź, ul. Żeromskiego 116

Budynek A-19, I piętro obok audytorium im. A. Sołtana.

Tel. 42 631 28 72.

e-mail:

klubseniora@adm.p.lodz.pl

anna.lisiecka@p.lodz.pl


Data dodania:2017-01-18
Data aktualizacji2019-10-18

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Zapoznaj się z ulotką Klubu Seniora180.94 KB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE