75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektuInformacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu na podstawie Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 1460, ze zm.).

 

29 lipca 2019 roku Politechnika Łódzka dokonała wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach opublikowanego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

 

Informacja o wyborze Partnera znajduje się w załączeniu.


Data dodania:2019-07-31
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE