75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Indywidualne konsultacje i coaching dla pracowników PŁBiuro Karier zaprasza pracowników PŁ na indywidualne konsultacje i sesje coachingowe. 
 

Grafika promująca coaching dla pracowników PŁ

 

Okoliczności, w jakich obecnie funkcjonujemy mogą być doskonałą okazją do pracy nad własnymi celami zawodowymi i osobistymi, które wcześniej były odkładane z powodu braku czasu.

 

- Pracownicy Politechniki Łódzkiej mają możliwość uczestniczenia w zdalnych sesjach coachingowych, które pomogą te cele określić i osiągnąć. Zakres sesji jest w dużej mierze nieograniczony. Każdy ma swoje indywidualne trudności czy ograniczenia, które na dany moment blokują osiąganie celów i niezależnie, czy mają swoje źródło w sprawach osobistych czy zawodowych, mogą wpływać na efektywność w pracy - wyjaśnia Alicja Rasmus z Biura Karier, coach, trenerka i psycholog z wieloletnim doświadczeniem.


 
Kolejną propozycją są krótsze konsultacje, które mogą być pomocne w konkretnej sytuacji, w jakiej pracownik się znalazł i potrzebuje wsparcia. 

 

 - Może to dotyczyć pracy, relacji ze współpracownikami czy przełożonymi, zarządzania zespołem, czy stresu i zarządzania emocjami, które w obecnych okolicznościach mają ogromny wpływ na pracowników i w sposób naturalny przekładają się na ich pracę - dodaje Alicja Rasmus i zachęca do indywidualnych zadlnych konsultacji i zapisów: alicja.rasmus@biurokarier.p.lodz.pl


 


Data dodania:2020-04-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Grafika promująca coaching dla pracowników PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE