75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Inauguracja nowego roku akademickiego w PŁPolitechnika Łódzka uroczyście zainaugurowała (9.10) nowy rok akademicki 2019/2020 (fotorelacja).

 

Inauguracja w Politechnice Łódzkiej nowego roku akademickiego 2019-2020 fot. Jacek Szabela

 

Przemarsz barwnego orszaku pracowników i studentów PŁ oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem założyciela i pierwszego rektora PŁ, prof. Bohdana Stefanowskiego, poprzedziło wydarzenie w auli im. A. Sołtana.

 

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się rektorzy reprezentujący polskie i zagraniczne środowiska akademickie, w tym liczna delegacja z Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego w Rosji, z którym PŁ współpracuje od 50 lat. Dużą grupę na inauguracji stanowili przedstawiciele samorządu miasta i regionu, przemysłu i biznesu, a także świata polityki.


Podczas uroczystości trzej zasłużeni naukowcy otrzymali godność Profesora Seniora PŁ. Nagrody wręczono także laureatom Konkursu na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej organizowanego przez Łódzką Radę SNT-NOT oraz Radę Uczelnianą FSNT NOT w PŁ. Najlepsi studenci poszczególnych wydziałów i kolegiów zostali wyróżnienie tytułem Student Roku 2018/2019 (lista wyróżnionych w ŻU).


Ważnym elementem wydarzenia było uroczyste ślubowanie grupy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów z najlepszymi wynikami w rekrutacji oraz grupy doktorantów przyjętych do nowo utworzonej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.


Wykład inauguracyjny Techniczne i społeczne aspekty technologii 5G, wygłosił prof. Andrzej Krawczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu.

 

Więcej w Biuletynie Informacyjnym PŁ- Życie Uczelni.


Data dodania:2019-09-19
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Inauguracja w Politechnice Łódzkiej nowego roku akademickiego 2019-2020 fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE