75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

II edycja projektu Centrum Mistrzostwa InformatycznegoRuszyła kolejna edycja bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z pasją, chcących podnosić swoje kompetencje w dziedzinie algorytmiki i programowania. Rekrutacja do projektu trwa do 15 czerwca. 
 

Grafika promująca projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

 

Partnerem wiodącym Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wspólnie z AGH w Krakowie oraz Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, a także Stowarzyszeniami: Cyfrowy Dialog oraz I love Math. 


Grantobiorcy uczestniczący w projekcie będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas zajęć na jednej z 5 technicznych uczelni w kraju. Każdy uczestnik odbędzie 288 godzin szkoleniowych (w systemie stacjonarnym i e-learningowym), które przygotują go do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Otrzyma materiały edukacyjne, mentoring przez webinaria, wsparcie w rozwoju talentów uczniowskich i grant finansowy na realizację celów projektu. 


W ramach jednej edycji Grantobiorca może ubiegać się maksymalnie o 2 granty, w ramach których będzie prowadził ze swoimi uczniami kółko informatyczne przez 8 miesięcy. Uczestnicy, którzy pierwszy raz biorą udział w projekcie będą mogli realizować grant algorytmiczny, w ramach którego podczas prowadzonego przez siebie koła rozwijają wśród uczniów umiejętność rozwiązywania zagadnień praktycznych z zastosowaniem algorytmiki. 

 

Grantobiorcy, którzy wezmą udział w projekcie po raz kolejny, mogą realizować jeden grant algorytmiczny i jeden grant projektowy. Grant projektowy ma na celu podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli poprzez praktyczne poznawanie oraz stosowanie wiedzy informatycznej w realizacji konkretnych projektów oraz zadań. 


Centrum Mistrzostwa Informatycznego to również współpraca i współzawodnictwo uczniów. W ramach projektu zespoły uczniowskie biorą udział w zawodach, podczas których mogą sprawdzić  w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI. Zawody odbywają się na 3 poziomach, w zależności  od zaawansowania i na 3 kolejnych etapach: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. 

 

Zeszłoroczna edycja CMI cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli informatyki, większość grantobiorców chce kotynuować udział w projekcie.
 

Więcej informacji o projekcie na www.cmi.edu.pl 
 


Data dodania:2020-05-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Grafika promująca projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE