Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Huculszczyzna na wystawie studentów architektury PŁW Galerii B16 otwarto 17 stycznia wystawę fotografii, rysunków i dokumentacji architektonicznej po XX Wyprawie Naukowej Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie - Huculszczyzna 2018.  Organizatorem jest Koło Naukowe "IX piętro" działające na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ (fotorelacja).

 

W Galerii B16 na PŁ odbył się wernisaż wystawy Huculszczyzna, fot. Jacek Szabela

 

Wyprawy naukowe w Karpaty Wschodnie na Ukrainie „HUCULSZCZYZNA", są organizowane przez studentów architekury PŁ od 1995 roku. Tegoroczna ekspedycja, była jublileuszowa odbyła się po raz dwudziesty, pod opieką dra inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego i mgra inż. arch. Wojciecha Pardały z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ. Wzięło w niej udział 20 studentów.

- Do tej pory w wyprawach uczestniczyło łącznie ponad 300 osób, pomiarami objęto ponad 150 zabytkowych, drewnianych cerkwi, a wcześniej kilkadziesiąt historycznych budowli świeckich, w tym takich rarytasów jak dawnego Zakładu Przyrodoleczniczego Doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie (1998, 1999 i 2000), ruin Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Józefa Piłsudskiego na szczycie Popa Iwana, ostatnich zachowanych grażd, czy wielu tradycyjnych huculskich chat - podsumowuje organizator wypraw - dr inż. Włodzimierz Witkowski, z Instytutu Architektury PŁ.- Huculszczyzna to jednak nie tylko nauka wymiarowania zabytków, ale również poznawanie nowej kultury i obyczajów, zmierzenie się z naturą podczas wędrówki z plecakiem po Huculskich Połoninach, a także zawieranie przyjaźni na długie lata.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczną wyprawę pokazuje wystawa retrospektywna w Galerii B16, przedstawiająca rysunki techniczne wykonane przez studentów oraz zbiór fotografii dokumentujących cerkwie, krajobrazy i mieszkańców Karpat Wschodnich. Po wernisażu wystawa zostanie przeniesiona do holu Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ przy Alei Politechniki 6, gdzie czynna będzie do 20 lutego.


Wystawę objęły patronatem: Komisja Drewna Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, a także Towarzystwo Karpackie.

 


Data dodania:2019-01-11
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Otwarcie na PŁ wystawy Huculszczyzna 2018, pieOtwarcie na PŁ wystawy Huculszczyzna 2018, do lewej prof. Marek Lefik, dziekan wydziału BAIŚ, fot. Jacek Szabelarwsz do lewej prof. Marek Lefik, dziekan wydziału BAIŚ, fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE