Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

HR Excellence in Research dla PŁ na kolejne lataKomisja Europejska przyznała Politechnice Łódzkiej prawo do korzystania z wyróżnienia „HR Excellence in Research” na kolejne lata. Wcześniej zaakceptowała sprawozdanie z realizacji dotychczas przeprowadzonych działań oraz propozycję odświeżonego „Planu działań na lata 2018-2021”.

 

 

Logo HR Excellence...

 

- Wyróżnienie HR Excellence in Research pokazuje, że Politechnika Łódzka dynamicznie dostosowuje się do potrzeb naukowców, dążąc do zapewnienia im jak najlepszych warunków prowadzenia badań naukowych. Dodatkowo, dzięki wyróżnieniu jesteśmy jeszcze lepiej rozpoznawalni na arenie międzynarodowej jako wiarygodny partner, oferujący wysokie standardy zatrudnienia i realizacji badań – mówi prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej.

 

Komisja Europejska zapoznała się z przygotowaną przez Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich PŁ aplikacją, obejmującą m. in. wewnętrzną analizę działań związanych z dotychczasowym wdrażaniem Strategii HR dla Naukowców, odnowiony „Plan Działań na lata 2018-2021”, a także założenia do wdrażania polityki regulującej zagadnienia związane z OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment).

 

- Komisja doceniła zaproponowane w PŁ rozwiązania oraz zaangażowanie władz uczelni we wdrażanie działań i procedur związanych ze wsparciem dla pracowników realizujących badania naukowe, a raporcie także podkreśliła dostępność informacji na dedykowanej stronie internetowej w Politechnice Łódzkiej  - informuje Barbara Konarzewska z Działu Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich PŁ. - Dotychczasowe korzyści dla uczelni z posiadania wyróżnienia to m.in. dodatkowe punkty przy kategoryzacji jednostek oraz łatwiejszy dostęp do środków ramach europejskiego programu Horyzont 2020.

 

Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią techniczną w Polsce, która wdrożyła Strategię HR dla Naukowców. Już w 2016 roku otrzymała prestiżowe wyróżnienie „HR Excellence in Research”, co potwierdziło zaangażowanie uczelni w proces ciągłego rozwoju zgodny z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


Data dodania:2019-03-01
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Logo HR Excellence...

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE