75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

HistoriaHistoria Klubu Seniora Politechniki Łódzkiej

 

Kiedy przechodzimy na emeryturę, nie musimy tracić kontaktu z Uczelnią. Właśnie po to na Politechnice Łódzkiej od 1983 roku aktywnie działa Klub Seniora.

 

Pomysł jego utworzenia powstał w czasie stanu wojennego, kiedy Władze Uczelni utworzyły Komisje Socjalne, miedzy innymi Komisję Współpracy z Emerytami. Powołano wówczas 25-osobowy Komitet Założycielski, któremu przewodniczył prof. Stanisław Dzierzbicki. 17 marca 1983 roku na uroczystym zebraniu podjęto uchwałę o utworzeniu w Politechnice Łódzkiej Klubu Seniora. Powołano Zarząd, Komisję Rewizyjną, a na Przewodniczącą wybrano Wandę Jędrzejewską. Uchwalono regulamin działalności Klubu, który zatwierdził JM Rektor PŁ, prof. Jerzy Kroh.

 

Zarząd Klubu podjął się integracji środowisk emerytowanych pracowników PŁ poprzez organizację życia towarzyskiego, kulturalnego oraz pomocy wzajemnej (tym członkom, którzy ze względu na stan zdrowia, czy sytuację materialna znaleźli się w trudnych warunkach życiowych). Do realizacji tych celów powołano komisje: kulturalną, turystyczną, socjalną i gospodarczą. Stworzono również harmonogram spotkań klubowych. Odbywają się one jeden lub dwa razy w miesiącu, zawsze w czwartki o godzinie 16:00 i mają różny charakter: od typowo towarzyskich spotkań przy herbatce, poprzez ciekawe prelekcje, do bardzo atrakcyjnych z udziałem artystów scen łódzkich. Zdarza się, że są wśród nas osoby, które ze względu na wiek lub długotrwałą chorobę nie mogą uczestniczyć w naszych spotkaniach. Wtedy kontakt z Klubem zapewniają im odwiedziny naszych koleżanek. Ma to ogromne znaczenie, szczególnie dla osób samotnych.

 

Niesłabnącym zainteresowaniem Klubowiczów cieszą się wycieczki. W minionym okresie odbyło się ich kilkadziesiąt. Często były one powiązane z krótkimi wyjazdami poza granice naszego kraju (Berlin, Drezno, Lwów, Wilno). Zwiedzane miejsca, zabytki, muzea dostarczyły nam wiele niezapomnianych przeżyć i wrażeń.

Klub Seniora organizuje również wyjazdy do Konopnicy i na tzw. „zerowy turnus wczasowy” do Jastrzębiej Góry. Wspólnie spędzony czas integruje nasze środowisko i urozmaica życie towarzyskie. Mimo naszego wieku i różnych dolegliwości, towarzyszy nam zawsze wzajemna życzliwość i dobry humor.

 

„Życie Klubu Seniora PŁ” w ciekawy sposób opisują w Kronice Klubu nasi kolejni kronikarze.

 

Klub pozwala ciekawie i aktywnie spędzić czas wielu Seniorom. W dużym stopniu jest to zasługa pracy członków kolejnych Zarządów, a szczególnie Przewodniczących Klubu, którymi w kolejnych kadencjach były panie: Wanda Jędrzejewska, Krystyna Dziedzic, Barbara Cedzyńska, Jolanta Jagielska-Sikora, Wanda Derska.

13 lutego 2019 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym na nową kadencję na przewodniczącego Klubu wybrano dr. Witolda Staszewskiego.

 

Klub Seniora może istnieć i pełnić swoją funkcję dzięki przychylności i pomocy finansowej władz Uczelni za co członkowie Klubu wyrażają szczerą wdzięczność.

Alicja Dzieduszyńska

Witold Staszewski
 

        Klub Seniora powstał w 1983 roku i skupia emerytowanych pracowników Politechniki Łódzkiej (członkowie) i ich współmałżonków (sympatycy). Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.

 

  


Data dodania:2016-04-18
Data aktualizacji2019-04-09

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE