Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Francuskie stypendia dla polskich naukowcówAmbasada Francji w Polsce zachęca do ubiegania się o stypendium rządu francuskiego na pobyt naukowy dla polskich badaczy.

 

O stypendium starać mogą się naukowcy, którzy uzyskali tytuł doktora w okresie ostatnich 10 lat, pracujący w polskiej instytucji naukowej, którzy chcą prowadzić badania we Francji i rozwijać polsko-francuską współpracę. Termin składania wniosków upływa 2 listopada 2018 roku.

 

O trwający do 3 miesięcy pobyt badawczy ubiegać się mogą doktorzy wszystkich dziedzin nauki. Wysokość stypendium to niemal 2 000 euro na każdy miesiąc pobytu we Francji.

 

Pełen regulamin oraz opis procedury aplikacyjnej znaleźć można na stronie internetowej


Data dodania:2018-09-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia
flaga Francji

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE