Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Francuska Akademia Młodego Inżyniera na PŁ ma pierwszych absolwentówW sobotę, 9 czerwca, na Politechnice Łódzkiej w budynku IFE odbyła się uroczysta ceremonia zakończenia, trwającej od października, I edycji projektu Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera (FAMI).

 

28 uczniów z 11 szkół – podstawówek, gimnazjów i liceów z województwa łódzkiego brało udział w FAMI - przedsięwzięciu, skierowanym do dzieci i młodzieży z Łodzi i regionu. Celem projektu była popularyzacja kultury francuskiej, a także pokazanie młodym ludziom, jakie korzyści może przynieść znajomość języka francuskiego w późniejszej karierze. Dziewięciomiesięczne zmagania uczestników zwieńczyła oficjalna prezentacja projektów podczas uroczystego zamknięcia I edycji FAMI w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.

 

Absolwenci I edycji Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera w PŁ, fot. Małgorzata Spodenkiewicz IFE

 

- Najważniejszym zadaniem podzielonych na zespoły członków Akademii, było stworzenie grupowych projektów pod jednym, wspólnym hasłem „Łódź – smart city”.  Musieli oni zdiagnozować problem społeczny, dotyczący naszego miasta, a następnie rozwiązać go przy pomocy metody Design Thinking, stosowanej w procesie kształcenia studentów Politechniki Łódzkiej - wyjaśnia Małgorzata Spodenkiewicz z IFE PŁ. - Co nie było łatwe, ze względu na obecność wielu znamienitych gości.

 

Na ceremonię zakończenia FAMI przybyli: prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska, prorektor ds. studenckich PŁ - prof. Witold Pawłowski, konsul honorowy Francji w Łodzi - Alicja Bień, a także przedstawiciele: Ambasady Francji w Polsce, Stowarzyszenia Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) oraz reprezentanci francuskich firm, które przeprowadziły warsztaty dla uczestników w I semestrze Akademii.

 

W konkursie na najlepszy projekt zwyciężyła sześcioosobowa drużyna Smart Wheels, która podzieliła się z widownią koncepcją zatytułowaną: Poprawa komfortu życia niepełnosprawnych mieszkańców miasta Łodzi.


- Grupa Smart Wheels skupiła się na problemie niewystarczającego przystosowania infrastruktury naszego miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym rozwiązaniem zaproponowanym przez uczestników jest stworzenie aplikacji mobilnej, informującej niepełnosprawnych mieszkańców i turystów w Łodzi m.in. o dostępności rozwiązań, umożliwiających łatwiejsze poruszanie się wózkiem inwalidzkim po przestrzeni miejskiej. Aplikacja ta miałaby wspierać także korzystanie z innych udogodnień, takich jak automaty do samoładowania wózków elektrycznych, zainstalowane w strategicznych miejscach Łodzi. Drugim pomysłem drużyny jest zamontowanie na terenie miasta rozkładanych kładek, uruchamianych przy użyciu wielofunkcyjnej karty miejskiej, wydawanej osobom niepełnosprawnym - informuje Małgorzata Spodenkiewicz.

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody  ufundowane przez Politechnikę Łódzką. Wszyscy uczestnicy Akademii zostali uhonorowani dyplomami, a współpracujące przy projekcie szkoły, pamiątkowymi tablicami.

 

Nowatorska koncepcja Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, nie tylko wśród samych uczestników, ale również rodziców i nauczycieli.  Zapadła już decyzja o kontynuowaniu projektu podczas II edycji FAMI, która rozpocznie się w październiku wraz z nowym rokiem akademickim 2018/2019.
 


Data dodania:2018-06-11
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Laureaci I edycji FAMI w PŁ, fot. Małgorzata Spodenkiewicz IFE

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE