75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

FAQ 

W CZYM POMAGAMY

1. Prowadzimy nabór wniosków o przyznanie stypendium specjalnego.

2. Umożliwiamy wypożyczanie sprzętu np. laptopy, dyktafony i inne.

3. Udostępniamy kontakt do koordynatora i umożliwiamy kontakt z nim.

4. W zaplanowaniu poprawy warunków studiowania oraz propozycji usprawnienia procesu uczenia się w ramach konsultacji diagnostycznych.

5. W poradzeniu sobie z sytuacjami stresującymi na konsultacjach z psychologiem i zmianie sposobu myślenia.

6. We wspólnym przygotowaniu planu studiowania oraz dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności.

7. Wspieramy studenckie inicjatywy.

8. W mediacjach między wykładowcą, a studentem.

9. W ułatwianiu poruszania się po uczelni, warunkach bytowych i infrastrukturalnych.

10. W zapewnianiu wsparcia asystenta ON podczas zajęć i egzaminów.

 

W CZYM NIE POMAGAMY

1. Nie finansujemy dojazdów na uczelnię i opłat za akademiki.

2. W pozytywnym opiniowaniu ponownego zaliczania semestru, jeśli sytuacja powtarza się kolejny raz.

3. Nie pośredniczymy w kontaktach studenta z wydziałowym koordynatorami.  

4. W organizowaniu praktyk studenckich.

5. W usprawiedliwianiu absencji i trudności w zaliczaniu zajęć spowodowanych stresem - tylko w wyjątkowych przypadkach wydajemy opinie.

6. W załatwianiu spraw za studenta bez jego udziału.

7. W udzielaniu poufnych informacji wykładowcom na temat studenta.

8. W zapewnianiu udogodnień, które nie wynikają z ograniczeń związanych z niepełnosprawnością, np. przepustek wjazdowych dla osób z cukrzycą.

9. W zapewnianiu konsultacji lekarskich, usług pielęgniarki, rehabilitanta oraz wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.

 

 

 

 


Data dodania:2017-11-07
Data aktualizacji2017-12-12

Wprowadzone przez:
Agnieszka Kania,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE