Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ewa Korzeniewska z PŁ kandydatką do tytułu Złoty InżynierPlebiscyt Złoty Inżynier to konkurs organizowany przez „Przegląd Techniczny – gazetę inżynierską” oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

Dr inż. Ewa Korzeniewska z PŁ nominowana do nagrody Złoty InżynierDr inż. Ewa Korzeniewska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, adiunktem na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Prowadzi badania w dziedzinie tekstroniki cienkich warstw elektroprzewodzących.

 
Jest współautorką patentu „Sposób wytwarzania warstw superhydrofobowych na powierzchni kauczuków akrylonitrylowego i butadienowo-styrenowego, zawierających nanorurki węglowe" oraz dwóch zgłoszeń patentowych „Sposób zmniejszania tendencji wyrobów tekstylnych do pillingu" oraz „Sposób oceny tendencji wyrobów tekstylnych do pillingu".


Jest organizatorką i jurorką konkursów dla młodzieży. Ma duże sukcesy w popularyzacji wiedzy technicznej. Od 2007 roku jest pełnomocnikiem Dziekana Wydziału  EEIA ds. promocj. Jest jedyną kandydatką z Łodzi nominowaną do tej zaszczytnej nagrody za 2019 rok.

 

Więcej informacji o dr inż. Ewie Korzeniewskiej na stronie konkursu Przeglądu Technicznego.

 

Swój głos na kandydatkę z Politechniki Łódzkiej można oddać za pośrednictwem maila, do 26 stycznia. 

 

Nagrody w Plebiscycie Złoty Inżynier są przyznawane inżynierom zaangażowanym w budowanie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki poprzez dokonania naukowe, wynalazcze oraz organizacyjne. Laureatami są ludzie nauki, twórcy techniki, menedżerowie oraz osoby zasłużone dla środowiska.


Data dodania:2020-01-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Dr inż. Ewa Korzeniewska z PŁ nominowana do nagrody Złoty Inżynier

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE