75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Efektywnie dla środowiska i mieszkańcówWspółpraca w zakresie poprawy efektywności energetycznej dla mieszkańców RSM Bawełna w Łodzi, to powód podpisania listu intencyjnego przedstawicieli Spółdzielni z Politechniką Łódzką, Veolią Energia Łódź i Spółką Sart.

 

Przedstawiciele Klastra Fala Energii po podpisaniu umowy z RSM Bawełna

 

Zaplanowane w dokumencie działanią dobrze wpisują się w strategię Łódzkiego Klastra - Fala Energii. W szczególności będą polegały na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na dachach budynków będących własnością i zarządzanych przez RSM Bawełna.

 

Dzięki wdrożeniu przez Veolię innowacyjnych rozwiązań opartych na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnictwa zbiorowego, Spółdzielnia zwiększy jej udział, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej dla części wspólnych budynków, jak i indywidualnych mieszkańców.

 

Finalnym efektem współpracy będzie zawarcie stosownych umów, które określą szczegółowe zadania i obowiązki sygnatariuszy zarówno na etapie inwestycji jak i na etapie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

 

Łódzki Klaster „Fala Energii” został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Wymierne korzyści działalności Klastra to: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych m.in. z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii oraz wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.


Klaster prowadzi działalność na terenie gminy Łódź oraz gmin sąsiednich i ma formułę otwartą na innych partnerów. Mogą być nimi osoby prawne, w tym jednostki naukowe i instytuty badawcze oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wyrażą chęć i gotowość współpracy z członkami Klastra w zakresie realizacji celów jego funkcjonowania.

 

Łódzki Klaster Fala Energii został uruchomiony w 2019 r. przez Veolię Energię Łódź S.A., Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Politechnikę Łódzką i Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

 


Data dodania:2020-03-20
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Przedstawiciele Klastra Fala Energii po podpisaniu umowy z RSM Bawełna

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE