Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Dział Współpracy z ZagranicąZadania Działu Współpracy z Zagranicą:- obsługa wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów,

- obsługa przyjazdów gości zagranicznych,

- przygotowywanie umów międzyuczelnianych dotyczących współpracy naukowej i wymiany studentów,

- koordynowanie i realizowanie działań w ramach promocji zagranicznej PŁ,

- koordynowanie działań podejmowanych przez PŁ w ramach ECIU,

- przygotowywanie sprawozdań i danych do rankingów dotyczących współpracy międzynarodowej,

- rekrutacja oraz obsługa studentów zagranicznych,

- obsługa wymiany studenckiej, w tym praktyk, w ramach Programu Erasmus+,

- obsługa FSS,

- prowadzenie współpracy z instytucjami partnerskimi,

- przygotowywanie dokumentów dotyczących stypendiów i staży naukowych dla pracowników naukowych w ramach oferty Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji,

- koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pobytem w PŁ cudzoziemców -  stażystów/stypendystów Rządu RP,

- informowanie jednostek o stypendiach oraz możliwościach współpracy z partnerami zagranicznymi,

- inicjowanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,

- zbieranie informacji na temat międzynarodowych programów wymiany,

- współpraca ze studentami i organizacjami studenckimi,

- przygotowywanie materiałów dotyczących działalności PŁ na forum międzynarodowym.


Data dodania:2007-06-06
Data aktualizacji2016-11-21

Wprowadzone przez:
Agnieszka Roganowicz,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE