Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Działy oraz jednostki spraw studenckichJednostki spraw studenckich działające na Politechnice Łódzkiej:

 


 

Dział Spraw Studenckich:
ul. Ks. Skorupki 10/12, budynek B3
90-924 Łódź
tel.: +48 42 631 20 33
fax: +48 42 631 20 95

•    świadczenie pomocy od doradczej po administracyjną,
•    doradztwo w zakresie prawnym,
•    przyznawanie stypendiów i nagród rektorskich,
•    zarządzanie pomocą finansową i pożyczkami studenckimi dla studentów w trudnej sytuacji materialnej,
•    pomoc w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego dla studentów i doktorantów,
•    pomoc przy rozdziale miejsc w domach studenckich.


 

Dział Rekrutacji:
ul. Radwańska 29, budynek A13
90-924 Łódź
tel.: +48 42 631 20 92, 636 61 58
fax: +48 42 636 74 77
e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl
•    rekrutacja polskich studentów na studia,
•    rekrutacja na studia cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji
ul. Ks. Skorupki 10/12, budynek B3
90-924 Łódź
tel.: +48 42 631 28 57, 631 21 37
fax: +42 631 21 95
e-mail: erasmus@info.p.lodz.pl; foreignstudents@info.p.lodz.pl
•    rekrutacja i obsługa studentów międzynarodowych,
•    wyjazdy na program Erasmus.

 

International Faculty of Engineering
ul. Żwirki 36, budynek A16
90-924 Łódź
Tel.: +48 42 636 53 08
fax: +48 42 636 06 52
email: ife@adm.p.lodz.pl
www.ife.p.lodz.pl
•    przyjazdy na program Erasmus,
•    studia po angielsku i francusku dla studentów polskich i międzynarodowych.

 

Biuro Osób Niepełnosprawnych
ul. Żeromskiego 116, budynek A30
90-924 Łódź
Tel.: +48 42 631 28 87
Tel./fax: +48 42 636 23 41

  • informacja i pomoc dla studentów niepełnosprawnych.
     

Data dodania:2008-12-08
Data aktualizacji2017-01-14

Wprowadzone przez:
Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz,

Programy studtiów ECTS

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE