Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Dwie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla naukowców z PŁMinister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał naukowcom 75 indywidualnych i 13 zespołowych nagród. Do szkół wyższych trafiły 54 nagrody, w tym dwie na Politechnikę Łódzką.

 

Nagroda zespołowa MNiSW z Instytutu Fizyki PŁ od prawej - prof. Katarzyna Pernal, dr inż. Ewa Pastorczak, dr Michał Hapka fot. Jacek Szabela

 

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej nagrodę otrzymali członkowie Zespołu Chemii Kwantowej Instytutu Fizyki PŁ pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Katarzyny Pernal w składzie: dr inż. Ewa Pastorczak, dr Michał Hapka za "Stworzenie efektywnej obliczeniowo metody do opisu korelacji elektronowej w układach molekularnych o charakterze wieloreferencyjnym".
 
Jak wyjaśnia prof. Katarzyna Pernal z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ, rozwinięte przez zespół nowe podejścia teoretyczne znajdą zastosowanie w interpretacji wyników eksperymentów z zakresu spektroskopii i kinetyki chemicznej, przewidywania właściwości materiałów i reaktywności związków chemicznych, a nawet w projektowaniu nowych katalizatorów i materiałów fotochromowych.  

 

Dr inż. Dorota Piotrowska, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, fot. Jacek SzabelaZa znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej nagrodę indywidualną II stopnia otrzymała dr inż. Dorota Piotrowska, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ.

 

Nagroda została przyznana za przygotowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, w tym w szczególności skoordynowanie wszystkich procesów związanych z mobilnością kadry, studentów, międzynarodowymi umowami o współpracy, projektami międzynarodowymi, akredytacjami i rankingami międzynarodowymi oraz realizacją działalności dydaktycznej o wymiarze międzynarodowym w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego ( IFE) PŁ.

 

Nagrody były wręczone podczas uroczystości w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w 5 kategoriach: za całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w zakresie działalności dydaktycznej, działalności wdrożeniowej i działalności organizacyjnej.

 

 


Data dodania:2020-02-26
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Nagroda zespołowa MNiSW z Instytutu Fizyki PŁ od prawej - prof. Katarzyna Pernal, dr inż. Ewa Pastorczak, dr Michał fot. Jacek SzabelaHapka

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE