Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Duże wsparcie finansowe prac rozwojowych na PŁ ze środków NCBRPolitechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie dla 6 projektów realizowanych ze środków unijnych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020. To najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni w Polsce.

 

Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 23 mln zł, z której ponad 8,5 mln przeznaczone jest dla naukowców z PŁ. O środki w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogły ubiegać wyłącznie konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw. W przypadku 4 projektów Politechnika Łódzka jest liderem konsorcjum, w kolejnych 2 jest partnerem.


Lista projektów:

  • Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania. Politechnika Łódzka (Wydział Chemiczny) jest liderem w projekcie, którego wartość to ok. 8 mln złotych. Partnerami są: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa tekstyliów, TRICOMED S.A., Bella Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego.

 

  • Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta. Liderem konsorcjum jest Politechnika Łódzka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), a parterami PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Politechnika Lubelska, Apator Elkomtech S.A. Wartość projektu to niemal 4,3 mln złotych.

 

  • Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi. Liderem projektu jest Politechnika Łódzka (Wydział EEIA), a parterem firma NETRIX S.A. Wartość projektu to ponad 4,2 mln złotych.

 

  • Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego. Projekt o wartości ponad 3,2 mln złotych realizuje Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) jako lider wraz z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Sp. z o. o.

 

  • Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania. Liderem projektu o wartości ponad 2,4 mln złotych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX". Partnerami konsorcjum obok Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej są firmy - Lubawa S.A., Miranda Sp. z o.o.

 

  • Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim. W tym projekcie liderem jest Instytut Technologii Drewna. W skład konsorcjum poza Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej wchodzą: Politechnika Poznańska oraz Nasycalnia Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim. Wartość projektu to ponad 1,1 mln złotych.

Data dodania:2017-12-15
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Badania.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE