Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Drużyna Raptors z PŁ z sukcesami w HiszpaniiDrużyna Raptors z Polietchniki Łódzkiej wróciła z hiszpańskich zawodów European Robotic League Emergency 2019 z dwiema nagrodami. Zdobyła statuetkę dla najlepszego pilota oraz zajęłą drugie miejsce w głównym konkursie.

 

Zespół Raptors na zawodach w Hiszpanii, foto. Archiwum zespołu

 

To kolejny duży sukces drużyny studentów z Wydziału Eletrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA) PŁ w ostatnim półroczu. Wcześniej zespół PŁ zdobył drugie miejsce w European Rover Challange oraz drugie miejsce podczas World Robot Summit w Japonii.

 

- Udział w konkursie doskonale wpisał się w długofalowy plan rozwoju naszej drużyny dotyczący systemów współpracy robotów lądowo-latających. W trakcie konkursu udało nam się przetestować kilka nowych funkcjonalności robotów oraz współpracę pomiędzy nimi. Wstępne wyniki są bardzo obiecujące i widzimy postępy w naszych pracach. Należy zaznaczyć, że podczas konkursu testowana była zaledwie część nowych komponentów i podsystemów robota, które ciągle są usprawnianie poza widokiem kamer – mówi Mateusz Kujawiński, doktorant Wydziału EEIA i menadżer ds. rozwoju drużyny.

 

 Robot z PŁ na zawodach European Robotic League Emergancy 2019 foto. Archiwum RaptorsZawody ERL Emergency związane są z ideą wykorzystania robotów w akcjach ratunkowych ze szczególnym uwzględnieniem robotów lądowych i latających pracujących w kooperacji. Drużyna z PŁ  miała cztery podejścia do wykonania zadania polegające na odnalezieniu uszkodzeń budynku oraz zlokalizowania zagubionego człowieka w symulowanym środowisku katastrofy. Do końcowego wyniku brana była średnia ze wszystkich przejazdów.

 

- Uzyskany wynik jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę udział w zawodach kilku nowych członków, którzy byli doskonałym uzupełnieniem dla weteranów naszej drużyny. Realia konkursowe znacznie różnią się od laboratorium, w którym pracujemy na co dzień. Często trzeba być niesamowicie kreatywnym, aby rozwiązać napotkany problem. Nowe osoby nie zawiodły również w tym zakresie – mówi Łukasz Kędzierski, lider drużyny Raptors.

 

Po krótkim odpoczynku studenci rozpoczynają przygotowania do kolejnego konkursu organizowanego za trzy miesiące w Stanach Zjednoczonych.

 


Data dodania:2019-03-01
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Zespół Raptors na zawodach w Hiszpanii, foto. Archiwum zespołu

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE