75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Dr Michał Puchalski ekspertem cyklu "Wiedzą, co mówią" PŁDr Michał Puchalski jest adiunktem na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Zajmuje się pracą naukową, ale nazywa się analitykiem, bo jego pasją są pomiary - zwłaszcza te prowadzone w nanoskali. Jego pracę dydaktyczną wielokrotnie doceniali studenci, wyróżniając go trzykrotnie z rzędu w konkursie na Najlepszego Nauczyciela Roku.

 

Ekspert naukowo zajmuje się badaniem procesów przetwórstwa biopolimerów oraz ocenie ich degradacji, co wpisuje się w nowe trendy gospodarki cyklu zamkniętego. Jego prace w ramach projektów „Biodegradowalne wyroby włókniste – BIOGRATEX” oraz „Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku - BIOMASA” współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, przyczyniły się do opracowania wielu innowacyjnych, ekologicznych materiałów i prototypów. O swoich badaniach opowiedział w cyklu „Nauka movi(e)”, gdzie przybliżył innowacyjne włókiennicze rozwiązania dla rolnictwa.

Wspólnie ze studentami Studenckiego Koła Naukowego ECOResearch, którego jest opiekunem, dr Puchalski zajmuje się popularyzacją ekologii na festiwalach naukowych, w mediach oraz organizując wystawy tematyczne. 

Idea popularyzacji wiedzy i nauki jest bliska ekspertowi, który pełni funkcję pełnomocnika dziekana Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów ds. współpracy ze szkołami średnimi.


Data dodania:2018-10-04
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE