75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Doktor Szymon Szufa z PŁ laureatem programu LIDERNiemal 60 mln złotych dofinansowania otrzymali młodzi naukowcy w 9. edycji programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER. Wśród osób, które (22.01) odebrały wyróżnienia od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, jest dr inż. Szymon Szufa z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

 

Dr inż. Szymon Szufa z PŁ odbiera gratulacje od ministra NiSW - Jarosława Gowina, foto. NCBR

 

Dr inż. Szymon Szufa otrzymał ponad 1,1 miliona złotych na prowadzenie badań nad „Nowoczesną technologią toryfikacji biomasy do produkcji blendów paliwowych, biowęgla jako dodatku do nawozów oraz węgla aktywnego dla potrzeb energetyki, rolnictwa, budownictwa i przemysłu chemicznego”.

 

- Efektem moich badań będzie instalacja do wytwarzania trzech produktów: paliwa, biowęgla jako dodatku do nawozów organicznych oraz węgla aktywnego - wyjaśnia dr inż. S. Szufa. - Te badania dobrze wpisują się w obszar energetyki, a w szczególności energetyki rozproszonej opartej na źródłach energii odnawialnej.

 

Dziewiąta edycja programu była wyjątkowa ze względu na liczbę nagrodzonych - 51 osób, jak i  łączną kwotę przyznanych grantów -  prawie 60 mln zł. Średni wiek laureata konkursu LIDER to 32 lata, a średnia wartość dofinansowania  na badania to milion zł. Środki z NCBR są przyznawane młodym naukowcom na stworzenie i prowadzenie własnego zespołu badawczego.

 


Data dodania:2019-01-31
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Dr inż. Szymon Szufa z PŁ, z czekiem ma realizację badań w programie LIDER foto. NCBR

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE