Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Doktorzy honoris causa PŁ w latach 1991-1995W latach 1991-1995 tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej otrzymali:

 

 

 • 34/ Ronald Lyndsay Crawford                 24.05.1991

Kraj: Wielka Brytania.
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde w Glasgow.
Specjalność: Academic Registrar.
Academic Registrar Uniwersytetu Strathclyde. Wybitnie zasłużony na polu krzewienia przyjaźni polsko-szkockiej oraz kultury polskiej w Wielkiej Brytanii, a w szczególności w rozwoju współpracy między Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Strathclyde w Glasgow.

 

 • 35/ Heinz Eckhard Gallus                        2.10.1992

Kraj: Niemcy.
Uczelnia: Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen.
Specjalność: maszyny przepływowe.
Profesor Reńsko Westfalskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Aachen, dyrektor Instytutu Napędów Strumieniowych i Roboczych Maszyn Wirnikowych. Wybitny uczony w dziedzinie teorii i badań eksperymentalnych maszyn przepływowych, szczególnie przepływów trójwymiarowych i zjawisk niestacjonarnych.

 

 • 36/ Herbert Hauptman                           2.12.1992

Kraj: USA.
Uczelnia: Nowojorski Uniwersytet Stanowy w Buffalo.
Specjalność: rentgenograficzna analiza strukturalna.
Profesor biofizyki i nauk informatycznych w Nowojorskim Uniwersytecie Stanowym w Buffalo. Laureat Nagrody Nobla za wybitne osiągnięcia w rozwoju metod bezpośrednich, które zrewolucjonizowały rentgenograficzną analizę strukturalną; autor fundamentalnych prac w tej dziedzinie. Wyróżniony sześcioma doktoratami honoris causa, nagrodą im. A.L. Pattersona i wieloma innymi nagrodami i medalami. Prezydent Medical Foundation of Buffalo (USA) i organizator Zakładu Biofizyki Matematycznej w tym instytucie. Szeroko współpracuje z polskimi krystalografami i Politechniką Łódzką.

 

 • 37/ Michał Skarbiński                              24.05.1993

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska.
Specjalność: technologia metali.
Profesor Politechniki Warszawskiej. Do roku 1959 profesor Politechniki Łódzkiej. Organizator i kierownik Katedry Technologii Metali. W latach 1955-1956 dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Wybitny uczony w dziedzinie technologii wytwarzania maszyn oraz autor fundamentalnych monografii w zakresie konstrukcji oraz produkcji odlewów.

 

 • 38/ Bolesław Rossiński                              24.05.1993

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Łódzka.
Specjalność: mechanika gruntów i fundamentowanie.
Profesor Politechniki Łódzkiej. Współtwórca i wieloletni dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej. Organizator i kierownik Katedry Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, a następnie dyrektor Instytutu Inżynierii Komunalnej Politechniki Łódzkiej. Specjalista w zakresie geotechniki i budowli, wybitny znawca zagadnień fundamentowania.

 

 • 39/ Percy Hammond                                 1.10.1993

Kraj: Wielka Brytania.
Uczelnia: Uniwersytet Southampton.
Specjalność: elektrotechnika.
Profesor i wieloletni dziekan Wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu Southampton (Wielka Brytania). Wybitny uczony w dziedzinie elektrodynamiki technicznej i maszyn elektrycznych, autor fundamentalnych prac i monografii z tej dziedziny. Wielce zasłużony przy współpracy naukowej i kształceniu młodej kadry Politechniki Łódzkiej.

 

 • 40/ Garland Ross Marshall                      1.10.1993

Kraj: USA.
Uczelnia: Uniwersytet Waszyngtona w St. Louis.
Specjalność: chemia molekularna.
Profesor biologii molekularnej i farmakologii Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis (USA). Uczony, który ma wielki wkład w rozwój chemii i biologii produktów naturalnych. Pionier modelowania molekularnego i grafiki komputerowej w chemii medycznej. Twórca i dyrektor Centrum Projektowania Molekularnego Uniwersytetu Waszyngtona. Zasłużony w rozwijaniu współpracy naukowej z Politechniką Łódzką i polskimi chemikami peptydowymi.

 

 • 41/ Gary Francis Roach                           1.10.1993

Kraj: Wielka Brytania.
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde w Glasgow.
Specjalność: matematyka stosowana.
Profesor Uniwersytetu Strathclyde. Wybitny specjalista w dziedzinie matematyki stosowanej. Jego prace z zakresu równań różniczkowych cząstkowych i całkowitych znalazły szerokie zastosowanie w najnowszych dziedzinach techniki. Członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Położył duże zasługi przy współpracy Uniwersytetu Strathclyde z Politechniką Łódzką oraz w kształceniu młodej kadry Politechniki Łódzkiej.

 

 • 42/ John P. Arbuthnott                             26.05.1995

Kraj: Wielka Brytania.
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde.
Specjalność: mikrobiologia.
Rektor i wicekanclerz Uniwersytetu Strathclyde. Profesor mikrobiologii Uniwersytetu Nottingham. Członek Irlandzkiej Królewskiej Akademii Nauk, Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Edynburgu oraz Międzynarodowego Instytutu Biotechnologii. Wybitny uczony, wielce zasłużony w rozwijaniu badań nad toksynami chorobotwórczych bakterii i ich oddziaływaniem na organizmy zwierzęce.

 

 • 43/ Sir Gordon Beveridge                        26.05.1995

Kraj: Wielka Brytania.
Uczelnia: Queen`s University w Belfaście.
Specjalność: inżynieria chemiczna i procesowa.
Rektor Queen`s University w Belfaście. Nobilitowany tytułem szlacheckim, nadanym przez Jej Wysokość Królową Wielkiej Brytanii. Doktor honoris causa Uniwersytetów w Dublinie i Ulsterze. Wieloletni profesor Uniwersytetu w Strathclyde. Wieloletni prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Inżynierów Chemików. Członek: Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Edynburgu, Królewskiej Akademii Inżynierii, Królewskiego Towarzystwa Sztuki, Królewskiej Akademii Irlandii. Wiceprezes Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego. Członek Europejskiej Rady Rektorów. Przewodniczący Rektorów Irlandii. Założyciel i pierwszy przewodniczący Komitetu Inżynierii Procesowej. Wybitny uczony, szczególnie zasłużony w dziedzinie inżynierii reakcji chemicznych, ekonomiki procesów, optymalizacji oraz projektowania procesowego. Zasłużony dla rozwoju współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Strathclyde w Glasgow, Queen`s University w Belfaście a Politechniką Łódzką.

 

 • 44/ Augustin Martinez                              26.05.1995

Kraj: Francja.
Uczelnia: Instytut Badań Stosowanych w Tuluzie.
Specjalność: mikroelektronika.
Profesor elektroniki w Narodowym Instytucie Badań Stosowanych (INSA) w Tuluzie, wieloletni dziekan Wydziału Nauk o Elektryczności w INSA w Tuluzie. Dyrektor Wydziału Mikrosystemów i Mikrostruktur w Laboratorium Automatyki i Architektury Systemów (LAAS Du CNRS). Kierownik Studium Doktoranckiego wszystkich wyższych uczelni w Tuluzie. Członek Krajowego Komitetu Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). Przewodniczący Francuskiego Komitetu Mikroelektroniki. Wybitny uczony, szczególnie zasłużony w dziedzinie badań nad właściwościami półprzewodników i technologii przyrządów półprzewodnikowych. Zasłużony dla rozwoju współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami naukowymi w Tuluzie a Politechniką Łódzką.

 

 • 45/ Jerzy Osiowski                                   26.05.1995

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Warszawska.
Specjalność: teoria obwodów elektrycznych.
Profesor zwyczajny. Doktor nauk technicznych. Wieloletni dziekan Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Wybitny uczony, autor fundamentalnych prac z teorii obwodów. Inicjator krajowych badań naukowych w dziedzinie teorii obwodów, sygnałów, układów i systemów elektronicznych. Członek wielu stowarzyszeń naukowych. Zasłużony dla polskiego środowiska akademickiego. Życzliwie wspierający rozwój elektroniki w Politechnice Łódzkiej.

 

 • 46/ Roberto Schmid                                  26.05.1995

Kraj: Włochy.
Uczelnia: Uniwersytet w Pawii.
Specjalność: inżynieria biomedyczna.
Profesor, doktor nauk. Rektor Uniwersytetu w Pawii. Doktor honoris causa Uniwersytetu Strathclyde. Członek międzynarodowych korporacji naukowych: New York Academy of Sciences, Barany Society, The European Brain and Behaviour Society. Zasłużony dla rozwoju automatyki. Pionier na polu bioinżynierii i teorii systemów zastosowanych w neurologii. Autor fundamentalnych prac w tych dziedzinach. Zasłużony dla rozwoju współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem w Pawii a Politechniką Łódzką.

 

 • 47/ Władysław Gundlach                         10.11.1995

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Łódzka.
Specjalność: maszyny i urządzenia przepływowe.
Twórca łódzkiej szkoły naukowej maszyn przepływowych. Zasłużony dla rozwoju badań eksperymentalnych i teorii maszyn przepływowych oraz współtwórca nowatorskich konstrukcji tych maszyn. Prekursor międzynarodowego układu jednostek miar SI w Polsce. Laureat nagrody naukowej miasta Łodzi. Kierownik Katedry Cieplnych Maszyn Przepływowych (1955-70) i dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych (1970-91). Prodziekan (1962-64) i dziekan (1969-71) Wydziału Mechanicznego.

 

 • 48/ Jerzy Kroh                                          10.11.1995

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Łódzka.
Specjalność: chemia fizyczna i radiacyjna.
Twórca łódzkiej szkoły naukowej chemii radiacyjnej. Autor znaczących publikacji i dzieł, szczególnie w dziedzinie chemii elektronu i chemii radiacyjnej niskich temperatur. Członek rzeczywisty PAN. Członek honorowy Royal Society of Edinburgh. Doktor honoris causa uniwersytetów: Univ. of Strathclyde, Univ. of Leeds, Univ. Deglistudi di Pavia. Laureat nagrody naukowej miasta Łodzi. Organizator i kierownik Katedry Chemii Radiacyjnej (1962-70), twórca i wieloletni dyrektor Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej (1970-94). Rektor Politechniki Łódzkiej (1981-87).

 

 • 49/ Włodzimierz Krysicki                         10.11.1995

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Łódzka.
Specjalność: rachunki prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna.
Profesor matematyki, zasłużony dla Wydziału Włókienniczego oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wychowawca licznych kadr naukowych i inżynierskich Politechniki Łódzkiej. Autor znakomitych podręczników akademickich wydawanych w kraju i zagranicą. Pionier nauczania metod statystycznych w uczelniach technicznych. Laureat nagrody im. Witolda Pogorzelskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Kierownik Katedry Matematyki Wydziału Chemicznego (1962-70). Prodziekan Wydziału Włókienniczego (1960-96).

 

 • 50/ Marian Kryszewski                                      10.11.1995

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Łódzka.
Specjalność: chemia i fizyka polimerów.
Autor fundamentalnych prac na temat struktury i właściwości polimerów. Twórca szkoły naukowej fizyki polimerów. Członek rzeczywisty PAN. Laureat nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz nagrody naukowej miasta Łodzi. Organizator i kierownik Katedry Fizyki Wydziału Chemicznego (1958-70), dyrektor Instytutu Polimerów (1970-72), kierownik Zakładu Fizyki Polimerów (1970-95).

 

 • 51/ Władysław Pełczewski                       10.11.1995

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Łódzka.
Specjalność: teoria sterowania.
Uznany autorytet w dziedzinie automatyki napędu elektrycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sterowania optymalnego i adaptacyjnego. Twórca łódzkiej szkoły naukowej automatyki i teorii sterowania. Członek rzeczywisty PAN. Doktor honoris causa Uniwersytetu Paul Sabatier w Tuluzie. Laureat nagrody naukowej miasta łodzi. Twórca i kierownik Katedry Automatyki (1952-70), dyrektor Instytutu Automatyki (1970-88). Prodziekan (1956-59) i dziekan (1959-60) Wydziału Elektrycznego.

 

 • 52/ Mieczysław Serwiński                        10.11.1995

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Łódzka.
Specjalność: transport masy, niekonwencjonalne metody rozdzielania mieszanin.
Twórca inżynierii chemicznej i procesowej w uczelni, wielce zasłużony dla rozwoju tej dziedziny w Polsce i powstania łódzkiej szkoły naukowej. Doktor honoris causa Uniwersytetu Strathclyde. Laureat nagrody naukowej miasta Łodzi. Organizator i kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej (1950-70), dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej (1970-87). Dziekan Wydziału Chemii Spożywczej (1952-56, 1960-62). Prorektor (1962-68) i rektor (1968-75) Politechniki Łódzkiej.

 

 • 53/ Witold Żurek                                      10.11.1995

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Łódzka.
Specjalność: mechaniczna technologia włókna, metrologia.
Twórca łódzkiej szkoły naukowej struktury wyrobów włókienniczych i zastosowań metrologii włókienniczej. Autor wysoko cenionych monograficznych podręczników. Członek rzeczywisty Królewskiej Akademii Nauk i Sztuk w Barcelonie. Laureat nagrody naukowej miasta Łodzi. Kierownik Zakładu Metrologii (1967-70), zastępca dyrektora Instytutu Metrologii, Włókiennictwa i Odzieżownictwa (1981-88).

 

 


Data dodania:2007-01-25
Data aktualizacji2017-01-19

Wprowadzone przez:
Katarzyna Osińska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE