Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Doktorantka z PŁ w Radzie Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejPod koniec października (30.10) w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się inauguracja działalności Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Z rąk wicepremiera Jarosława Gowina nominację do Rady odebrała doktorantka Politechniki Łódzkiej – mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło.  

 

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwałą z dnia 1 października 2017 roku podjął decyzję o wyborze mgr inż. Eweliny Pabjańczyk-Wlazło na przedstawiciela Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).


- Misją NAWY jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Z jej programów stypendialnych i grantowych będą mogli korzystać m.in. studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe - wyjaśnia Ewelina Pabjańczyk. - Agencja ma za zadanie wspierać mobilność akademicką, projakościowe umiędzynarodowianie oferty polskich uczelni i odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest drenaż najwybitniejszych uczonych z naszych uniwersytetów. Dlatego też, w tym gremium znaleźli się również przedstawiciele studentów oraz młodych naukowców. NAWA będzie wspierać finansowo także pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy rozwój kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.

 

Do zadań Rady należeć będzie m.in.: przygotowywanie i przedstawianie propozycji kierunków działania i rozwoju agencji, opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności agencji i jej rocznego sprawozdania finansowego, a także dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania. Kadencja Rady trwa 4 lata.


- Podejmujecie się państwo wielkiej odpowiedzialności, ale także pasjonującego zadania, jakim jest wspieranie swoją radą, swoim doświadczeniem i swoimi pomysłami działań NAWY - mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin podczas spotkania inaugurującego działalność Rady NAWY.
 


Data dodania:2017-11-09
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Członkowie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, pierwsza od prawej Ewelina Pabjańczyk-Wlazło z PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE