Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Doktoranci i studenci PŁ na liście stypendystów MNiSWZostały przyznane stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2017/2018 dla studentów i doktorantów, za wybitne osiągnięcia.

 

Wśród 645 studentów i 78 doktorantów, którzy otrzymają stypendia ministra jest 6 studentów i 2 doktorantów  PŁ.
 

Wyróżnieni studenci to:

 

Nagrodzeni doktoranci:

 

W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego wynosi 15 000 zł dla studentów i 25 000 zł dla doktorantów.


Data dodania:2017-12-20
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Logo ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE