Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Doktor Piotr Brzeski wyróżniony przez Prezesa Rady MinistrówWśród 25 laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za najlepsze rozprawy doktorskie w 2016 roku jest dr inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.  

 

Doceniona przez komisję praca doktorska nosi tytuł  "Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów". Jej promotorem jest dr hab. Przemysław Perlikowski, prof. PŁ.

 

Badania dotyczą optymalizacji dynamicznych tłumików drgań, które wykorzystuje się np. do tłumienia drgań wysokich budynków. Przedstawione w pracy wyniki badań dowodzą, że proste modyfikacje konstrukcji tłumików pozwalają istotnie poprawić ich skuteczność działania – wyjaśnia laureat nagrody.

 

Dla dra Piotra Brzeskiego to już kolejne, duże wyróżnienie. Przed rokiem młody naukowiec został stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2016 rok, zostały przyznane także w innych kategoriach. Wyróżniono 10 osób, których osiągnięcia były podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 3 zespoły nagrodzono za osiągnięcia naukowo-techniczne oraz doceniono 6 naukowców o wybitnym dorobku naukowym lub artystycznym.


Data dodania:2017-08-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Dr inż. Piotr Brzeski, laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską w 2016 r.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE