Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Dla kogo jest nasz Projekt?

A+ / A-


Uczestnicy

Studenci jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych w Politechnice Łódzkiej (6 lub 7 semestr w przypadku studiów I stopnia / 2 lub 3 semestr w przypadku studiów II stopnia), których termin zakończenia nie przekracza daty 30.09.2015 r., jednego z poniższych kierunków:

 • Fizyka Techniczna (I lub II stopień) na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki
  i Matematyki Stosowanej;
 • Informatyka (II stopień) na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej;
 • Inżynieria Środowiska (I stopień) na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;
 • Elektronika i telekomunikacja (I stopień) na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki;
 • Elektrotechnika (I stopień) na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki;
 • Automatyka i robotyka (I stopień) na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki;
 • Informatyka (I stopień) na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
  i Automatyki;
 • Computer Science (I stopień) na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki;
 • Telecommunications and Computer Science (I stopień) na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki;
 • Inżynieria Materiałowa (I lub II stopień) na Wydziale Mechanicznym;
 • Mechanika i budowa maszyn (I lub II stopień) na Wydziale Mechanicznym.

Data dodania:2014-12-09
Data aktualizacji2015-07-02

Wprowadzone przez:
Grzegorz Kierner,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE