Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Dialog - 80 mln zł na projekty badawczeMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r.  

 

W latach 2016-2019 na  wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, przeznaczonych zostanie 80 mln zł. W każdym roku kalendarzowym budżet programu będzie wynosił 20 mln zł.

 

Program obejmuje dofinansowanie projektów w obszarach:

 

Doskonałość naukowa:

  • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
  • kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
  • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
  • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
  • podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
  • identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki.


Nauka dla innowacyjności:

  • otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
  • wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
  • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.Szczegółowe informacje o programie Dialog można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

 

Źródło: strona internetowa Granty na badania.


Data dodania:2018-01-11
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE